Kulturni događaj sezone!

Izložba Percepcije: Žena po meri društva?

British Council, u saradnji sa regionalnim institucijama, predstavlja drugu u nizu velikih izložbi, u okviru umetničkog projekta Percepcije, pod nazivom Žena po meri društva?. Ova velika izložba trajaće više od tri meseca i najavljuje se kao kulturni događaj sezone u Novom Sadu, a svečano će biti otvorena u petak, 28. septembra 2018. godine, u Galeriji Matice srpske, u Novom Sadu.

LUCAS_SARAH

Galeriji Matice srpske i British Council, koji je u Novom Sadu realizovao nekoliko kapitalnih izložbi britanskih umetnika, poput izložbi Henrija Mura, Damjana Hrsta i Grejsona Perija, ovoga puta predstavljaju publici na jednom mestu umetničko nasleđe Srbije i Velike Britanije. U dijalogu umetničkih dela savremenih britanskih umetnica kao što su Sara Lukas, Trejsi Emin, Rejčel Vajtrid, sa novovekovnom i modernom srpskom umetnošću Katarine Ivanović, Nadežde Petrović, Ljubice Cuce Sokić, otvaraju se pitanja ženske (re)prezentacije i uloge žene kako u prošlosti tako i u današnjem društvu.

Katarina Ivanovic, Starica se moli pred obed

Iako su kolekcije British Council-a i Galerije Matice sprske hronološki i tematski različite, njihovim povezivanjem pokazuje se koliko su muzejske kolekcije neograničeni prostori za istraživanja i nova tumačenja. Zajedničkim izlaganjem umetnička dela se mogu sagledati iz nove perspektive i pokazati njihovi drugi, možda do sada zanemareni kvaliteti i vrednosti.

Na izložbi će biti prisutna dela sledećih umetnika:

Abigail Lane, Ana Bešlić, Anthea Hamilton, Camilla Løw, Celia Hempton, Clare Strand, Danica Jovanović, Đorđe Jovanović, Elizabeth Price, Gillian Wearing,  Helen Chadwick, Ivan Tabaković, Ivanka Adamović Dunđerski, Katarina Ivanović, Laura Aldridge, Lubaina Himid, Ljubica Cuca Sokić, Madame Yevonde, Milan Konjović, Marko Zavišić, Nadežda Petrović, Petar Dobrović, Rachel Whiteread, Sava Petrović, Sarah Lucas, Sava Šumanović, Tracy Emin, Zlata Markova Baranji i Zora Petrović.

Ljubica Cuca Sokić, ženski akt

Percepcije su započele regionalnu turneju u julu ove godine izložbom Zašto nema velikih muških umjetnika?, u Narodnom muzeju Crne Gore, na Cetinju. Ovaj umetnički projekat sadrži ukupno pet izložbi koje će biti prikazane širom Zapadnog Balkana. Zajedničko svim ovim izložbama su vrhunska dela britanske savremene umetnosti kolekcije British Council-a, koje će biti prikazane zajedno sa radovima koja su deo lokalnih kolekcija.

British Council ovim projektom ujedno obeležava i 80 godina svoje umetničke kolekcije.

Izložba Žena po meri društva? trajaće do 6. januara 2019.