Razgovor o seksu (na pravi način) je veoma pozitivan jer je to tema koja se tiče svakoga od nas i omogućava nam da se edukujemo o odnosima.

Postoje teme koje se smatraju neugodnijim od drugih. A razgovor o seksu je nesumnjivo jedan od njih.

Tema seksualnosti i edukacije o odnosima je vruća kao i uvek, ali uprkos činjenici da se u poslednjoj deceniji – konačno – o njoj više priča među mladim i veoma mladim ljudima, ona je i dalje previše tabu u prethodnim generacijama.

Kada dođe do teme ili čak samo vidite scene seksa u filmovima, u prostoriji počinje komešanje, roditeljima postaje neprijatno, tetke se vrpolje, babe prekrivaju oči, ujaci su bez reči, članovi porodice koji se gledaju sa strahom i dubokom nelagodom.

Međutim, seks je tema o kojoj treba razgovarati prirodno i sa dubokom ozbiljnošću.

Objašnjavamo zašto.

Zašto treba da naučimo da pričamo o seksu

Trebalo bi da razgovaramo o seksu jer on utiče na sve

Seks kao i seksualnost se tiču svih.

Svi smo se pitali o našim seksualnim željama i svi smo sebi postavljali pitanja o tome.

Štaviše, svi mi – u osnovi – imamo seks bez obzira na krajnju svrhu, pa zašto ne razgovarati o tome?

U stvarnosti smo inhibirani jer kada govorimo o seksu bavimo se stvarima koje se tiču naše intimnosti i često je to bila tema loše vođena u prošlosti od strane tradicionalističkijeg društva.

Mladi ljudi zahtevaju da budu obrazovani o seksu

Što manje pričamo o tome, to nanosi veću štetu.

Ponekad mislimo da ako ne razgovaramo o nečemu, onda ta stvar ostaje na mestu i ne stvara probleme. U stvarnosti je suprotno.

Moramo razgovarati o seksu jer nepoznavanje može dovesti do raznih poteškoća.

Istraživanje koje je sprovedeno od strane Dureksa na 15.000 mladih ljudi to potvrđuje: manje od 1 od 2 mlade osobe koristi kondome.

Isto istraživanje naglašava kako je seksualno obrazovanje u Italiji veoma malo prisutno, ali je zapravo veoma traženo među mladima. Čak 94% intervjuisanih bi to uključilo u školski program.

Dureks je odlučio da bude u prvom planu i sa ovim podacima je pokrenuo program emocionalnog i seksualnog obrazovanja koji će dopreti do 23.000 učenika u Italiji.

People photo created by cookie_studio - www.freepik.com
Foto by cookie_studio – www.freepik.com

Rizična ponašanja se povećavaju

Neposedovanje obrazovnih informacija o seksu i nesposobnost da o njemu slobodno pričaju navodi ljude da veruju u pogrešne stvari.

Glavne emocije su stid i sramota i na kraju one sprečavaju dijalog od 360 stepeni.

Istraživanje, na primer, naglašava kako više od 39% intervjuisanih misli da je prekidanje odnosa efikasan metod za izbegavanje trudnoće ili polno prenosivih infekcija.

Ali ne samo to: održavanje tabua o seksu omogućava proliferaciju neuravnoteženih ili opasnih odnosa, u kojima se, na primer, misli da se mora pokoriti željama drugog bez uvažavanja sopstvenih ukusa, vremena ili želja.

Dakle, ako o tome nije moguće razgovarati u okviru porodice ili sa odraslima, onda se deca oslanjaju na internet gde će, međutim, lako naići na odgovore sumnjivog porekla i lažne vesti.