Čuveni francuski glumac, Žan Mark Bar, ponovo na beogradskoj sceni, igrajući glavnu ulogu u melodrami Krojcerova sonata, 25. i 26. aprila, na velikoj sceni Madlenianuma.

Foto: V. Nešović
Foto: V. Nešović

Dok se svira sjajna Betovenova Krojcerova sonata uživo, za violinu i klavir, koju na našoj sceni  izvode dve umetnice, teče čudna priča o neobičnim bračnim, ljubavnim, partnerskim odnosima između slavnog pisca Lava Tolstoja i njegove supruge Sofije.

Krojcerova sonata foto V. Nesovic (4)

Majčinska ljubav, strast, ljubomora upleteni su u događaje koji vode ka zločinu, tako da dramski tekst govori o nekoliko likova i postavlja nekoliko planova. Na jednom su strast i zločin zbog ljubomore, na drugom, čiste emocije i neuzvraćena ljubav, na trećem problem žene-majke supruge, ljubavnice, na četvrtom neuzvraćenost i nemogućnost ostvarenja zajedničke sreće i bilo kakve sreće u prostorima u kojima se živi sa genijem, kakav je bio Lav Tolstoj.

Krojcerova sonata foto V. Nesovic (3)

Složenost međuljudskih i partnerskih odnosa, nemogućnost dostizanja misaone dubine genija, plač i suze majke pored bolesnog deteta, pa ostavljene žene i muža koji napušta bračnu sobu , prekinuto sladostrašće i dobijena sloboda.

Krojcerova sonata foto V. Nesovic (2)

Muzika  u komadu znači više od drame, ona spaja ljude i parove, nalazi puteve koje misao ne može, stvara nova druženja i prijateljstva, ubija stare ljubavi. Svaki stav svirane i izvedene Betovenove Krojcerove sonate donosi promenu u raspoloženjima i  u razvoju likova, drame,  u neočekivanim preokretima, tako da muzika predstavlja integralni deo dramatskih konflikata, kao i neočekivanih razrešenja, konačno, predstavlja jednog od aktera predstave.

krojc

Lava Tolstoja tumači čuveni francuski glumac Žan Mark Bar. U predstavi Gorana Šušljika postoji troje učesnika, pored glavnih glumaca, još i Irina Dečermić i Sonja Kalajić. One istovremeno i sviraju klavir i violinu, tj. izvode „uživo“ Betovenovu sonatu.

Velika imena stupaju na scenu Krojcerove sonate. S jedne strane Tolstoj, s druge Betoven, pa Sofija, supruga Tolstojeva, zatim asocijacija na čuvenog violinistu Krojcera, kome je velika Betovenova sonata bila posvećena. Sve se to meša i kruži u kolopletu zanimljive storije, koja poprima karakter ljubavne priče, ljubavnog trougla i trilera.