Umetnička dela, bilo koje vrste, dolaze iz stanja tišine.

Tri su osnovna domena meditacije.

bojana g1
Bojana Glušac, psihodramska terapeutkinja i osnivač PED metode

Jedan je rešavanje određenih problema – psiholoških, zdravstvenih, gde meditacijom pojačavamo određene materijalne procese, koje sprovodimo u cilju rešavanja problema. Dostizanje stanja unutrašnjeg mira i balansa, opuštanje, relaksacija, eliminacija stresa i isceljenje.

Drugim nadograđujemo i unapređujemo svoju ličnost, otklanjamo prepreke za kreativnim ispoljavanjem našeg bića. Razvijamo svoje potencijale, pojačavamo pozitivne osobine, unapređujemo praktične strana života (novac, posao, partnerstvo), razvijamo kreativnost, spontanost, psihološke aspekte ličnosti (hrabrost, brigu i ljubav prema sebi).

Treći predstavlja rad na duhovnom planu i osvešćivanje sebe, kao univerzalnog bića, sa osvešćivanjem sveukupne međupovezanosti.

Ako hoćete da se zaljubite možete da medirate da se otklone prepreke i steknu uslovi za realizaciju željenog, ali i u konkretnom životu morate načiniti bar neki korak. Takođe, bilo bi dobro da se potrudimo da zaronimo u svoje nesvesno i pokušamo da osvestimo zašto se to nije desilo do sada.

Jer kada su u borbi svesno i nesvesno, nesvesno uvek odnese pobedu!

A to je već domen psihoterapije.

Kako Frojd reče, 90% naše psihe je nesvesno, samo 10% smo svesni. Njime delamo, dok nas naše nesvesno vuče na drugu stranu. Osvešćivanjem našeg nesvesnog, što je prvi i dovoljan korak da nastavimo dalji rad na sebi, pa i zaceljivanjem, što je već drugi nivo, možemo da napravimo konkretnu promenu u našem životu, kaže Bojana Glušac, psihodramski psihoterapeut.

Autorka teksta: Žana Korolija