Ukoliko se spremate da putujete u neku od zemalja, najčešćih turističkih destinacija naših građana, kao što su Grčka, Turska, Hrvatska, Crna Gora, Bugarska ili BiH, bilo bi dobro da se upoznate sa najvažnijim pravilima koja se poštuju prilikom ulaska ili izlaska iz tih zemalja.

U svim članicama EU, kao i u zemljama koje su kandidati za članstvo, primenjuje se ista ili slična regulativa, prema kojoj je lični prtljag oslobođen plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu, koja je putniku neophodna za vreme putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine, itd.).

Napominjemo da se pod robom nekomercijalnog karaktera koja je deo ličnog prtljaga podrazumevaju i pokloni i suveniri koje putnik nosi sa sobom.

Pročitajte i ovo: Lošinj, najmirisnije ostrvo Jadranskog mora

Photo by Maximilien T’Scharner on Unsplash

U zemljama EU, roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika, u vrsti i količinama koje nisu namenjene preprodaji, već njihovim ličnim potrebama i potrebama njihovih porodica, oslobođena je plaćanja uvoznih dažbina ukoliko njena ukupna vrednost ne prelazi 300 evra, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju 430 evra.

Pročitajte i ovo: Skopelos – grčko ostrvo bujne vegetacije, ovenčano holivudskim glamurom

Za razliku od zemalja članica EU, pomenuti limit u vrednosti robe koju putnik unosi u zemlju je nešto niži kada je reč o zemljama, poput BiH, gde se bez plaćanja carine u putničkom prometu može uneti roba za lične potrebe u vrednosti do 200 KM, odnosno, oko 100 evra, što važi i za unos robe u Srbiju.

Pročitajte i ovo: Plovdiv – grad Sunca, kulture i dobre hrane

Amos Bar Zeev

Akcizna roba (duvan, alkohol)

 • 200 cigareta ili
 • 100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
 • 50 cigara ili
 • 250 grama duvana za pušenje

Pročitajte i ovo: Najpoznatije crkve Rima

 • 40 cigareta ili
 • 20 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
 • 10 cigara ili
 • 50 grama duvana za pušenje

Pročitajte i ovo: Tunis, Sus i Port el Kantaui – korisne informacije o letovanju u Tunisu

Kada putuju u Tursku lica starija od 18 godina u ličnom prtljagu mogu uneti:

 • 200 cigareta i
 • 5 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) i
 • 10 cigara i
 • 200 grama duvana za pušenje (sa 200 kom. papira za uvijanje) ili
 • 200 grama duvana za žvakanje ili
 • 200 grama duvana za nargilu ili
 • 50 grama duvana za šmrkanje
Photo by STIL on Unsplash

Alkoholna pića

Grčka (lica starija od 17 godina):

 • 1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola većim od  22% vol.  ili
 • 2 litre alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od 22% vol. ili
 • 4 litre vina ili
 • 12 litara piva

Pročitajte i ovo: Trka s bikovima u španskom gradu Pamplona

Crna Gora (lica starija od 17 godina):

 • 1 litar žestokog alkoholnog pića
 • 2 litre vina

Pročitajte i ovo: Krit – najveće grčko ostrvo na kome je vreme stalo

Turska (za lica starija od 18 godina):

 • 1 flaša od litar ili 2 flaše od 750 ml alkoholnog pića i/ili vina

Pročitajte i ovo: Santorini – najlepše ostrvo Mediterana

Hrvatska:

 • 1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola većim od 22% vol., ili
 • do 2 litra alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od 22% vol. ili
 • 5 litara vina, ili
 • 16 litara piva

Pročitajte i ovo: Ohridsko jezero – makedonski biser

Bugarska:

 • 1 litar alkohola i alkoholnih pića sa alkoholnim sadržajem više od 22 % ili nedenaturisani etilski alkohol sa alkoholnom sadržinom od 80 % ili više
 • 2 litra alkohola i alkoholnih pića sa alkoholnom sadržinom ispod 22 %
 • 4 litra vina
 • 16 litara piva

Pročitajte i ovo: Baskija – crna ovca Španije

Napomena:

Svaka kombinacija alkohola i alkoholnih pića za svakog pojedinačnog putnika, izuzev vina i piva, ne sme u zbiru prekoračivati 100%  alkohola.

Pročitajte i ovo: Napulj – kako je nastala napolitanska pica

Bosna i Hercegovina:

 • 2 litra stonog vina,
 • 1 litar alkohola ili žestokog pića od preko 22% vol. (ili 2 litra jačeg vina, penušavog vina ili drugih pića)
Photo by Deanna Ritchie on Unsplash

Hrana

U sve države članice EU, a i one koje su kandidati za članstvo, moguće je uneti razumne količine hrane, namenjene korišćenju tokom putovanja. Za tu hranu nije potrebna propisana međunarodna sanitarna potvrda (sertifikat).

Pročitajte i ovo: Krstarenje istočnim Mediteranom

U EU nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU, a dozvoljeno je sa sobom poneti do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Unos životinja

Pre nego što krenu na put sa svojim kućnim ljubimcima, putnici bi trebalo da provere da li zemlja u koju odlaze ima određene granične prelaze za promet kućnih ljubimaca.

Pročitajte i ovo: Proputovanje kroz Transilvaniju – tajanstvenu zemlju vampira

Kućni ljubimci moraju ispuniti veterinarsko sanitarne zahteve kada ulaze u EU iz trećih zemalja u cilju sprečavanja rizika od proširivanja besnila. Oni moraju biti označeni mikročipom, moraju imati pasoš izdat od nadležnog veterinara i moraju biti vakcinisani protiv besnila. Izuzetak je slučaj kada ima više od 5 životinja, a tada važe zahtevi i provere koji se odnose na komercijalni promet životinja.

Pročitajte i ovo: Tunis, Kartagina i Sidi Bu Said

Pravila obaveznog veterinarskog nadzora primenjuju se pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskog porekla – svih vrsta kože divljači i lovačkih trofeja (s obzirom da se i njima mogu uneti zarazne bolesti).

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Unos bilja, semena i sadnog materijala

Mogu se uneti male količine bilja i biljnih proizvoda (sveže voće i povrće do 5 kg, buket cveća, originalno pakovanje semena do 100 grama i sl.) i u tom slučaju se ne vrši fitosanitarni pregled.

Pročitajte i ovo: Lastovo – najbolje čuvana tajna Jadranskog mora

U pojedine zemlje, poput Bugarske zabranjeno je unositi preparate za biljnu zaštitu i đubrivo.

Unos divljih vrsta

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu je sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES. Unos takvih vrsta moguć je samo ukoliko putnik poseduje odgovarajuću dozvolu izdatu od nadležnog tela i stavi je na uvid carinskom službeniku.

Photo by Link Hoang on Unsplash

Unos lekova

Unošenje lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).

Pročitajte i ovo: Turska – let balonom iznad božanstvene Kapadokije

Unos i iznos novca

Na osnovu Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područja EU, putnici su u obavezi da prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primer čekovi).

Pročitajte i ovo: Lepote zapadne Srbije, oj, Moravo, moje selo ravno!

U drugim zemljama, poput Turske i BiH, taj limit je drugačiji, pa je tako iznos novca u Turskoj limitiran na 5.000 dolara, a u BiH je limit za iznos novca 10.000 KM, odnosno oko 5.000 evra.

Photo by Jeremy Cai on Unsplash

Kazne za carinske prekršaje su različite, a u našem Carinskom zakonu između ostalog stoji:

„II Prekršaji i kazne

Član 292.

Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja, kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, ako:

Pročitajte i ovo: Letovanje u Albaniji, zemlji Mercedesa, bunkera i orlova

1) unosi ili iznosi robu van graničnog prelaza ili u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet; unosi ili iznosi sakrivenu robu preko graničnog prelaza (član 58);

2) izuzme robu ispod carinskog nadzora, čime se izbegava carinska kontrola (čl. 62, 72, 108, 123, 131);

3) ne prijavi robu koju unosi preko graničnog prelaza u carinsko područje Republike Srbije ili ne dopremi robu carinskom organu (čl. 63. i 65);

Pročitajte i ovo: Sorento i Amalfi obala

4) u deklaraciji, ne prikaže svu robu koja podleže carinskom postupku (član 84);

5) ne prijavi robu koju iz slobodne zone ili slobodnog skladišta unosi u ostali deo carinskog područja Republike Srbije (član 203).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Pročitajte i ovo: Kapri – najlepše italijansko ostrvo

S obzirom na to da su gore navedene informacije podložne promenama, savetujemo putnike da ih pre nego što krenu na put provere u konzularnom predstavništvu zemlje u koju odlaze.