Ovaj položaj nije dobar za potpisivanje ugovora, biće problema u slanju poruka, mailova, telefoniji, neke stvari moraćete ponoviti u komunikaciji i dva puta.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Ipak, u psihološkom segmentu, Merkur kao um vlada svesnom i nesvesnom stranom. On je Hermes, hemafrodit i u retrogradnom hodu jača puno više rad s nesvesnim, te je povezan sa originalnim zaključcima.

Pročitajte i ovo: RETROGRADNI MERKUR – Sve što treba da znamo o astrološkoj igri GLUVIH TELEFONA

Vizija ne izlazi iz uma, već iz nečega većeg. Merkur kada ide napred ne može dati vizionarski aspekt. Sada je on odličan za maštu i intuiciju, odnosno potrebno je da informišemo um i da mu dozvolimo da ga ta vizija obuzme kako bi video drugu perspektivu.

Poznato je da je Nikola Tesla svoje izume dobijao kroz vizije, te dopuštao da ga ovaj aspekt prirode obuzme i kroz njih stvara.

Ova spoznaja, koliko god izazovna i neprijatna, sama je inicijacija u sveti prizor koji izvire u svakome od nas kao čin istinske pobune Vodolije koja daje seme za celoviti pogled na stvari, kroz nova pravila, a ona donose više moći.

Međutim, sve to zahteva novu arhetipsku dinamiku, veću širinu svesti, snažnije polje da bi se prihvatile ideje. Ako nešto želite da primite u sebe potreban vam je jači sistem kako bi vas ideja mogla obuzeti.

Pročitajte i ovo: Retrogradni Merkur kroz sve kuće horoskopa

Stoga, ovo je dobro razdoblje za proceniti kako um stvara asocijacije i karmu kroz ograničeno razmišljanje. Ovo je razdoblje za intuiciju. Kako kažu alhemičari, tertium non datur, što znači da intuicija nije data, već sposobnost koju, iako urođena svima nama, svako od nas mora zaraditi.

Ovo je vreme da se shvati kako je naš um isprepleten arhetipovima senki, kako da stvarnost koju gledamo okrenemo prema tim arhetipovima i vidimo da naše ljutnje imaju koren u tim arhetipskim slikama, a ne na samu stvarnost.

Ovo je je vreme preispitivanja načina na koji mislimo, a mi Zapadnjaci mislimo prema judeo-hrišćanskom uređenju uma.

Pročitajte i ovo: Kako RETROGRADNI MERKUR utiče na vaš ljubavni život (ako ste u paru ili slobodni)

Retrogradni Merkur nas uči kao da se vratimo u prošlost i vidimo kako taj um gleda samo jednu stranu i izostavlja nesvesnu stranu.

Vodolija kao arhetip i retrogradni Merkur nas navodi na unutarnji proces, ako se tako ne shvati, on postaje materijalna forma koja se pojavljuje u problemima sa komunikacijom i ostalim pratećim sadržajima koje sam spomenuo.

Zadatak Vodolije je da prepoznaje – nasleđene, zadate, sabotirajuće obrasce i da počnete razlikovati da niste ti obrasci, kako bi aktivirao kreativniji i životniji, revolucionarni  proces u širenju svesti.