Prvi trening je uvodni – za razmrdavanje.

Radimo Tabata trening sa vijačom. Sistem je 20 sekundi rada, pa 10 sekundi odmora.

Radimo neke osnovne funkcionalne vežbe. Kada savladamo pokret, pojačavamo intenzitet i broj ponavljanja.


Ukoliko nemate vijaču možete raditi skip, sunožne skokove ili jumping jacks.

Posle prvi 10min, napravite pauzu 2min pa ponovite ceo krug još 1 ili 2 x za dobrih 30min treninga.

Za sutrašnji trening nabaviti neki teret, po mogućnosti, girju.

Na putu do uspeha padovi su neminovni, ali odustajanje nikako nije opcija.
Ka cilju još brže, jače i bolje hitaš, jer sve je u tvojim rukama.

Ustaj da zajedno razbijemo granice!