Danas imamo specijalnog motivatora na treningu – Leks je tu.

Radi se sa teretom, najbolje sa medicinkom koja će nas dobro oznojiti, a može i obična lopta. Lopta pruža razne mogućnosti za izvođenje kvalitetnih vežbi, pa ćemo tako danas i imati raznolik i vrlo kvalitetan trening. Jeste li spremni? Krećemo!

Na putu do uspeha padovi su neminovni, ali odustajanje nikako nije opcija.
Ka cilju još brže, jače i bolje hitaš, jer sve je u tvojim rukama.
Ustaj da zajedno razbijemo granice!