Krećemo sa trećom nedeljom, i malo ćemo da promenimo okruženje.

Nađite neke stepenice u blizini, i one će biti vaš sjajan saradnik u današnjem odličnom kardio treningu.

Idemo!

Na putu do uspeha padovi su neminovni, ali odustajanje nikako nije opcija.
Ka cilju još brže, jače i bolje hitaš, jer sve je u tvojim rukama.
Ustaj da zajedno razbijemo granice!