Danas radimo EMOM trening sa džakom (every minute on the minute).

Posle zagrevanja radimo set od sedam minutnih vežbi sa džakom. Na svaki započeti minut treba odraditi određeni broj ponavljanja. Ostatak vremena do isteka 60 sekundi – odmaramo.

Odmor je uslovljen brzinom rada. Na svaki novi ceo minut radimo novu vežbu.

Sutra su na progamu trbušnjaci i bazične vežbe.

Na putu do uspeha padovi su neminovni, ali odustajanje nikako nije opcija.
Ka cilju još brže, jače i bolje hitaš, jer sve je u tvojim rukama.
Ustaj da zajedno razbijemo granice!