O duhovnosti, produhovljenju ljudskog bića i radu na unapređenju sopstvene ličnosti mnogo se priča poslednjih godina. I to s pravom. Modernizacijom društva i unapređenjem kvaliteta života sa materijalne strane, došlo se do toga da se savremeni čovek sve više udaljava od svoje prave prirode.

O meditaciji, kao jednoj od tehnika rada na sebi, koja nam može pomoći da stupimo u kontakt sa sobom i probudimo u sebi svoju autentičnu prirodu, unutarnjim strahovima potisnutu i skrivenu, pričamo sa Bojanom Glušac, specijalizovanom psihodramskom psihoterapeutkinjom.

Pored bavljenja individualnim i grupnim terapeutskim radom i korporativnim konsaltingom, istovremeno razvila je i sopstveni pristup terapijskom radu. Psiho-energo drama (PED), kako je Bojana nazvala svoj program, pored klasičnih metoda uključuje i meditativno-energetski rad, kao neophodan instrument samorazvoja i isceljenja. Meditacijom se bavi više od 20 godina i prošla je mnogo različitih faza i škola.

Šta je meditacija?

Meditacija je osećaj smisla unutrašnjeg, da znam zašto sam tu, stanje povišene svesnosti i visok stepen uzajamnog razumevanja i prihvatanja koliko smo svi međusobno povezani. Osećaj jedinstva sa svim oko nas i svesnosti da svaka naša misao i izgovorena reč imaju veliko značenje i uticaj na svet oko nas.

Meditacija nam podiže nivo odgovornosti o tome ko smo mi i svet oko nas. To je naše budno stanje svesti. Da bismo bili budni moramo najpre osetiti, osvestiti i dostići unutarnju tišinu. U praktičnom smislu, meditacija je spuštanje moždanih talasa, svaki proces opuštanja uma i tela.

[quote_box_left]Kako se ulazi u meditaciju?[/quote_box_left]Možda je najbolje da vam to slikovito objasnim. Jednom prilikom, vozeći se ka gradu, stala sam kolima sa strane i zamolila prijatelja, koji mi je postavio isto pitanje, da dobro pogleda drvo, koje se nalazilo nedaleko od nas. Potom sam mu rekla da pokuša da oseti prazninu oko tog drveta, bez koje ni oblik drveta ne bi postojao. Samo taj prelaz i preusmeravanje pažnje sa oblika i fokusiranje na prazninu dovoljan je da osobu uvede u stanje meditacije. Potrebno je samo da preusmerimo tok misli.

Gledajte drvo, ali nemojte da razmišljate koliko je visoko, staro, koje je vrste, da li je bolesno ili ne. Nije bitno ni da znate da se to zove ’drvo’. Samo ga posmatrajte i već to može da vam otvori čula i uvede u stanje meditacije.

Postoji mnogo različitih pristupa i škola medicije – transcedentalna, art of living, budistička, zen, kao i različiti učitelji i metode postave. Takođe, postoji hrišćanska kontemplacija. I molitva je meditacija ukoliko je svesna, a ne deklamujuća, gde samo vrtimo reči, bez ulaska u suštinu.

Zajedničko svima je da se bave smirivanjem uma, što je jedan od ciljeva bavljenja meditacijom i početna stanica za dalji rad na usmeravanju razvojnih i duhovnih procesa. To se može postići na različite načine – fokusiranjem na određenu misao, sliku spolja ili iznutra, disanje i sl. Pristupi su različiti ali je zajedničko to da je važno da naše telo i um budu usklađeni u stanju smirenja.

Autorka teksta: Žana Korolija