Ako vas privlače previše zaštitnički nastojene i ljubomorne osobe, može da znači da su vaše potrebe za pažnjom, brigom i zaštitom u detinjstvu bile nezadovoljene. Ova privlačnost mogla bi da proizlazi iz želje / čežnje / potrebe da osetite jako osećanje da neko brine o vama i da ste zaštićeni.

Ako vas privlače starije osobe znači da vam je potreban ’’roditelj’’ da vodi računa o vama jer imate nezadovoljene potrebe za ljubavlju i potvrdom vaše vrednosti iz detinjstva.

Ako vas privlače mlađe osobe, sa druge strane, govori da ste vi možda vodili računa o svojim najbrližima, braćom i sestrama ili čak roditeljima i ovo vam daje jak osećaj da ste potrebni.

Ako vas privlače osobe koje nisu dostupne, nisu slobodnog statusa ili žive u inostranstvu, u svakom slučaju van mesta vašeg boravka, može da znači da imate problema sa komitovanjem, posvećivanjem, privrženošću i odanošću jer sa ovakvim partnerima ne morate da im se predate u potpunosti.

Image by marymarkevich on Freepik

Ako vas privlače loši, problematični momci i devojke može da znači da imate previše visoko mišljenje o sebi i da na ovaj način težite da potisnete svoju lošu stranu ličnosti – agresiju, bahatost, drskost, oholost, aroganciju. Na taj način, nesvesno, tražite nekoga ko može da vam pomogne da kroz njega oslobodite svoje potisnute emocije.

Image by marymarkevich on FreepikImage by marymarkevich on Freepik

Ako vas privlače osobe koje su manje privlačne od vas, lošije izgledaju od vas, ružne su, može da bude od straha od napuštanja. Biranjem partnera lošijeg izgleda od vašeg, i ukupne vrednosti od vas, može da znači da podsvesno imate osećaj da su manje šanse da će vas ovakva osoba napustiti i da će se bolje ophoditi prema vama.

Ako vas privlače toksični ljudi, zlostavljači, može da bude zato što podsvesno uživate u drami i haosu jer ste ovakvu vrstu osećanja i odnosa prema sebi doživljavali u detinjstvu od strane roditelja, pre svega.

Da nevolja bude veća, za vas su ’’normalni’’ odnosi i veze, gde se ljudi poštuju i lepo ponašaju jedni prema drugima, dosadni.

Image by lookstudio on Freepik

Ako vas privlače osobe koje vam ne uzvraćaju ljubav mora da vas podsveno progoni osećaj da se za ljubav mora boriti i da je u suštini ne zaslužujete.

Ako vas privlače narcisoidne, egocentrične osobe, može da znači da imate tendenciju da udovoljavate drugima. Razlog ovome može da bude vaša nestabilna ličnost, izražena pokornost. Na vas se lako može uticati i drugi mogu lako manipulisati vašom lišnošću.

Image by nensuria on Freepik

Ako vas privlače nadređene osobe, moćnici, direktori, vladari, sugeriše da imate nerazjašnjena pitanja u vezi sa vašim roditeljima.

Pali vas da vam se govori šta da radite, kao što su to roditelji radili u detinjstvu, da neko upravlja vašim životom, bude dominantna figura u vašem životu jer ste emocionalno i dalje na nivou malog  dečaka ili devojčice koja želi da izbegne odgovornost i prepusti se kontroli.