Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola.

U Srbiji su ubijene 33 žene u kontekstu porodično-partnerskog nasilja, u periodu od 01. januara do 24. novembra 2015. godine, prema medijskim člancima, koje je analizirala Mreža Žene protiv nasilja.

 

Strahujemo da je broj ubijenih žena i veći, jer je moguće da nisu svi slučajevi ubistava žena dospeli u medije.

U 2015. godini, kao i prethodnih godina, sve ubijene žene su poznavale učinioca, a od toga trinaest žena ubio je suprug, četiri je ubio sin, tri žene ubio je bivši partner. Dve žene ubio je bivši suprug, dve vanbračni suprug i dve dalji rođak. Jednu ženu ubio je partner, jednu zet, jednu prijatelj (otac ćerkinog muža), jednu svekar, jednu brat i jednu unuk.

Osam žena ubijeno je nožem, sedam pištoljem i sedam puškom. Šest žena je pretučeno. Dve žene ubijene su na drugi način, jedna je udavljena i jedna ubijena sekirom.

Osamnaest ubistava desilo se u kući/stanu koji je zajedničko vlasništvo, četiri u njenoj kući/stanu, a deset u drugim prostorima.

Tri žene su bile starosti od 18 do 25 godina, pet žena je bilo starosti od 26 do 35 godina, tri starosti od 36 do 45 godina. Devet žena je bilo starosti od 46 do 55 godina, tri žene starosti od 56 do 65 godina i devet žena starosti preko 65 godina. Pedeset osoba ostalo je bez majke, od toga 15 su maloletna deca.

U 17 od 32 slučaja, nasilnik je bio prijavljen nadležnim institucijama i pre nego što se ubistvo desilo, dok je u ostalim slučajevima nepoznato da li je žena prijavljivala nasilje pre nego što se ubistvo desilo.

Mreža Žene protiv nasilja već godinama poziva i upozorava državne institucije na odgovornost za sprečavanje i promociju nulte tolerancije muškog nasilja prema ženama. Činjenica da su najmanje 32 žene u Srbiji ubijene u porodično-partnerskom kontekstu i da je polovina ovih ubistava mogla biti sprečena jer su nadležne institucije prethodno bile obaveštene o postojanju nasilja u ovim slučajevima, svedoči da se apeli ignorišu kao i da institucije u Srbiji nisu spremne niti dorasle primeni zakonskih ovlašćenja koja su im data. Tražimo da nadležne institucije snose odgovornost za propuste u radu i da bez odlaganja preuzmu aktivnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju muškog nasilja prema ženama.

ZAUSTAVIMO FEMICID U SRBIJI!

Izveštaj pripremila: Vedrana Lacmanović, Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar, Beograd