Kroz vekove zvuk se uobličavao u razne muzičke forme i sve je podvedeno pod umetnost.

Međutim, sredinom XX veka dolazi do razvoja terapijskih muzičkih koncepata. Savremena psihoterapija, iako koristeći samo vrh ogromnog brega moćnih potencijala muzike, ipak ima veoma dobre rezultate kod uvođenja muzike u terapijske svrhe.

G97A5754
Tatjana Karajanov, homeopata Foto: Petar Pujanić, Inok studio

Danas je poznato da slušanje muzike aktivira desnu moždanu hemisferu pri čemu se aktiviraju razni podsvesni sadržaji i bivaju podložni “odpakivanju” i transformaciji.

U tom procesu telo dobija veliku količinu energija koja je bila zarobljana u nekim traumatskim blokadama. Suština procesa aktivacije desne moždane hemisfere je u pretvaranju logičkih misaonih formi u igru i vizuelizaciju.

Čuveni Mendeljejev, čiji sistem hemijskih elemenata i danas koristimo, uspeo je da reši tešku zagonetku suvišnih valenci kada je atome zamislio kao patuljke koji su se uhvatili u kolo i zaplesali zajedno. Na ovaj način on je otkrio cikličnu strukturu molekula bez koje bi napredak hemije bio nezamisliv. Nikola Tesla je nesumnjivo bio najtalentovaniji u procesu pretvaranja znanja iz leve moždane hemisfere u genijalnost proviđenja desne.

Zanimljivo je i dejstvo muzike na fizičko telo. Istraživanja pokazuju mnogo brža izlečenja kod pacijenata koji su bili izloženi muzici.

O čemu se tu zapravo radi?

Misterije ljudskog mozga iz dana u dan bivaju razotkrivane. Budući da naše uho čuje zvuk muzičkih instrumenata i ljudskih glasova, uključuju se određeni centri koji su povezani sa našim emocijama i čak i nesvesnim sadržajima.  Emocija koja se u tom trenutku razvije šalje informaciju u naš mozak, koji stvara odgovarajuća hemijska jedinjanja. Taj deo mozga je hipotalamus, koji stvara sitne nizove proteina (peptide) i sklapa ih u određene neuro-peptide ili neuro-hormone koji odgovaraju emocijama koje doživljavamo. Ti peptidi se oslobađaju preko hipofize i odlaze u krvotok do određenih delova tela.

Dakle, svaka emocija koju čovek razvije momentalno menja hormonsko stanje u organizmu i dolazi do promena na ćelijskom nivou.

Umirujuća muzika toplih nota,  pomaže u tom procesu jer pojačava stvaranje tih prijatnih opuštajućih emotivnih stanja koja aktiviraju isceljujuće neuro-hormone. Aktivacijom desne moždane hemisfere mogućnosti isceljenja su  nesagledive a  naš levi logički mozak nikada neće moći da dosegne te potencijale.

Takođe, pokazalo se da ljudski glas najintenzivnije aktivira ove procese. Zbog toga su terapije ljudskim glasom još efikasnije.

Dakle, čoveku nije potrebna nikakva spoljna hemijska supstanca da bi uravnotežila biohemijske procese u njegovom organizmu. Sve što uzmemo spolja dopuniće jedan deo, a poremetiće drugi.

Stara medicina je ljudsko telo posmatrala samo kao telesni skup određenih biohemijskih procesa, bez razumevanja njihovih dubljih uzroka. Pojavom psihoterapije, počeli smo da razumemo neke svoje emotivne strukture, ali tek pojavom holističke medicine počeli smo da povezujemo ova dva koncepta i da razumemo kako nastaje bolest. Tek na tom nivou razumevanja možemo i da izlečimo čoveka u potpunosti. Ostaje još samo da edukativni sistemi potpuno usvoje sve ove dokaze i dozvole da ova civilizacija počne da vidi svemir onakvim kakav uistinu i jeste.