Ako gledate samo fizičko nasilje, onda elimišete 90% nasilja kojem je žena izložena jer je, zapravo, centralna karakteristika nasilnika to da je on kontrolor i da kompletno reguliše njen svakodnevni život, sve njene mogućnosti i resurse, a to se strašno zanemaruje.

Drugi problem koji se zanemaruje je da žene, takođe, imaju svoje živote i kontekste, da je nasilje samo jedan aspekt njihovog života, da one imaju decu, porodice, koje nekad pomažu, nekad ne pomažu, da porodice nekad kažu – pa sve su žene trpele, vidi kako je sada fin, pa on zarađuje, on je otac tvoje dece, je l’ ti stvarno hoćeš da on završi u zatvoru, da deca moraju da kažu da je otac u zatvoru zbog nasilja. Dakle, to je jedna stigma koju nosi žrtva sa odlukom da napusti nasilnika i da izađe iz nasilja sa kojom ona mora da se nosi.

Ima se pogrešna pretpostavka o tome šta je pravda i pravičnost za žrtvu – ona nema nužno želju da nasilnik bude kažnjen, neke to žele, ona pre svega želi da joj se veruje da se nasilje dešava, da se to njeno iskustvo verifikuje, da ona i njena deca budu bezbedni i da je podrže u tome da ona ima pravo da živi bez nasilja.

Pročitajte i ovo: Ženomrzac, najromantičniji muškarac na svetu

Ako gledamo statistike, pokazuje se da su to češće muškarci koji pripadaju nižem statusu, po obrazovanju, socijalnom i materijalnom statusu, jer, u celini, mnogo je više ljudi sa srednjim obrazovanjem i nižim statusom od onih sa višim. Teško je očekivati da to budu dominantno muškarci visoko obrazovani, pošto ih, inače, u populaciji ima do 16%. Nasilje je potpuno različito ili često drugačije kada dolazi iz različitog konteksta. Ono je očiglednije i brutalnije, ponekad povezano sa alkoholom, nego kada su nasilnici visoko obrazovani, iz višeg statusa. Onda je nasilje perfidnije i više psihološko.

Pročitajte i ovo: Zašto ženomrzac potajno ili otvoreno mrzi žene?

Postoji nekoliko ključnih svojstava koje imaju svi nasilnici.

Nasilnici su ubeđeni da imaju pravo i da su u pravu, oni su veliki manipulanti, mogu da budu vrlo šarmantni, i to je naročito problem kod visoko obrazovanih, jer oni, zapravo, zavedu sistem svojim racionalizacijama, svojim objašnjenjima situacije, gde na kraju oni ispadnu žrtva. Oni su vrlo skloni tome da sebe vide kao žrtve. Oni ne poštuju. Njihovo osnovno svojstvo je da oni ne poštuju.

Pročitajte i ovo: Kako se ponašaju ovisnici o ljubavi, romantici i vezama?

U krajnjoj liniji, ljubav i razumevanje mogu da prestanu u partnerskom odnosu, a kad poštujete svog partnera/ku, vi se raziđete, ali ga ne maltetirate, ne zlostavljate, i to ne jednokratno, nego sistematski – degradirate, omalovažavate, zaplašujete, pretite, ucenjujete, zloupotrebljavate decu, društvene privilegije, ekonomski zloupotrebljavate, i to radite s namerom, to nije slučajno.

Pročitajte i ovo: Kako da ostvarimo vezu u kojoj ćemo se osećati kao celovita ličnost i slobodno voleti?

Da li može nasilnik da se promeni?

Ako je udario jednom i rekao da neće više, a ponovi, taj će apsolutno sigurno ponavljati nasilje, na sličan ili na različite načine. Nekome loše ponašanje može da se desi jednom i ne može da se ponavlja, i tada ako se desi, mora da kaže – ja sam odgovoran, to je moja greška. Ako upotrebi bilo koji izgovor – frustriran sam, maltretiran, nervozan, samo da ti nisi ovo ili ono, samo da ti jesi ovo, znači, bilo koji izgovor to je opravdanje.

Pročitajte i ovo: Porodični programi koji koče razvoj ličnosti

Žena će lako da prihvati takvo opravdanje, jer mi stalno nešto nekome popuštamo, opraštamo, ali činjenica da nasilnik ne preuzima odgovornost, govori o tome koliko je spreman da se menja. Menja se samo onaj ko hoće da se menja, ko je svestan da je njegovo ponašanje pogrešno. Nasilnike karakteriše odsustvo svesti o tome da nisu u pravu.

Pročitajte i ovo: Koje greške u ljubavi žene najčešće prave? I zašto?!

Čak i kada razgovarate sa muškarcima koji su ubili žene, oni i dalje smatraju da to možda nije trebalo da urade, ali da su okolnosti bile takve, da je ona bila takva i da oni nisu ništa drugo mogli da urade, nego baš to. Dakle, oni uopšte ne prihvataju odgovornost.

Pročitajte i ovo: Za žene koje bi sve uradile za svog muškarca

Po tome je najbolje proceniti kapacitet da se menja, jer niko vas ne može promeniti kroz terapiju ukoliko vi ne želite da se menjate. I procena efekta terapijskog tretmaje je u odnosu na to koliko je tvrdokoran u tome da su okolnosti ili žrtva odgovorni za ono što on radi.

Sito&Rešeto newsletter
Nedeljni pregled najinteresantnijih tekstova sa Vašeg omiljenog portala.