Ako su oči ogledalo duše, a nos izraz karaktera, onda su usne odraz senzualnosti!

Smatra se da je po, takozvanoj, “zlatnoj proporciji”, idealan odnos između gornje i donje usne u razmeri 1:1,618.I zaista, ako se govori o estetici lica, tri osnovne estetske celine koje prvo primetimo na nečijem licu i koje se međusobno bore za prevlast, svakako su usne, oči i nos.

Dr Ivana Filipović Marković, Delta estetica

Sa procesom starenja, usne se više ili manje istanjuju, gornja brže nego donja, gube volumen, gube svoju isturenost, gornja se spušta na dole, a donja iz evertiranog prelazi u invertiran položaj, tako da se vremenom gornja i donja usna gotovo izjednačavaju po debljini to jest, obe postaju tanke.

Takođe, na usnama se pojavljuju i sitne, radijalno orijentisane bore.

Postoji veliki broj parametara koji se posmatraju pri pregledu usana, i mnogi od njih se mogu i korigovati:

 1. Debljina-Punoća (puna,tanka)
 2. Kontura (sinusoida ili ravna)
 3. Everzija (izvrnuta nagore ili nadole, podignuta, spuštena)
 4. Boja
 5. Tekstura (namreškana, glatka)
 6. Položaj uglova (ascedentni-podignuti nagore, horizontalni, usmereni nadole)
 7. Širina (od ugla do ugla) (široke, uzane)
 8. Središni deo (oblik i veličina tuberkula i Kupidonovog luka, kao i filtruma)
 9. Odnos sa vrhom nosa (razmak od baze nosa, kratka usna, dugačka usna, sapeta usna)
 10. Mišićna aktivnost (hiperfunkcija, hipotonija, izgled u miru i pri pokretima)
 11. Bore na usnama (u miru, pri pokretu)
 12. Asimetrija (fiziološka, patološka)
 13. Položaj zuba i koštanih struktura vilice
 14. Ožiljci na usnama
 15. Tragovi prethodno ubrizgavanih materijala

Na koji način se radi korekcija usana?

Tehnike za uvećanje-podebljanje-podizanje-preoblikovanje usana, dele se u dve grupe, nehirurške, gde se povećanje postiže korišćenjem različitih injektibilnih materijala, privremenih ili trajnih, i hirurške, gde se povećanje postiže transplantacijom sopstvenog tkiva (mast, dermis, fascia, tetiva) ili korišćenjem sintetičkih implantata (Goretex, Softform, Ultrasoft).

Pre i posle popunjavanja usana hijaluronom

Čime se popunjavaju usne?

Postoji veliki broj supstanci koje se koriste za povećanje usana. U ovom trenutku, na svetskom tržištu u ponudi ih ima preko 70! Stoga, potrebno je da budete pažljivi u odabiru supstance kojom ćete popuniti usne, kao i u odabiru stručnjaka koji će sprovesti ovaj delikatan zahvat.

To su, takozvani, mekotkivni fileri, koji se koriste za popunjavanje, podebljanje i uvećanje mekih tkiva, pre svega, kože i potkožnog tkiva, ne samo usana, već i korekciju bora i nabora, različitih iregularnosti na koži, defekata i dr. U pitanju su supstance koje su ili u obliku guste tečnosti velike viskoznosti, ili su to suspenzije krupnijih čestica – mikrosfera.

U zavisnosti od primenjenih kriterijuma, dele se na više načina, ali on što je bitno za krajnjeg korisnika je da li se u tkivu mogu ili ne mogu razgraditi.

Pre i posle popunjavanja usana hijaluronom

Priprema pacijenta za zahvat punjenja usana, tehnika i oporavak

Povećanje usana je definitivno postala jedna od najčešćih estetskih, hirurških intervencija, za koju su zainteresovane, kako žene, tako, u sve većem broju, i muškarci.

Intervencija se izvodi u nekoj od lokalnih anestezija ili regionalnoj blok-anesteziji, a ponekad se radi i u opštoj anesteziji ukoliko je u sklopu neke opsežnije operacije (face-lifting, nos i dr.).

Ukoliko se za rad koriste injektibilni fileri, intervencija je kratka (15-30min), a ukoliko je u pitanju transplantacija sopstvenog tkiva (mast, fascia i dr.) ili neka od operacija (lip-lift, VY-plastika i dr.), onda je potrebno nešto više vremena, a ponekad i rad u dve ili tri etape.

Pre intervencije obavezan je razgovor i pregled. Lekar bi trebalo da pacijenta upozna sa osnovnim činjenicama o različitim preparatima i različitim hirurškim mogućnostima, o načinima dejstva, efektima i mogućim komplikacijama.

Pre i posle popunjavanja usana hijaluronom

Na osnovu postojećeg stanja na usnama (debljina, širina, oblik ivica, položaj uglova, stanje kože i potkožnog tkiva, stanje mišića, eventualno postojanje bora, eventualne prethodne intervencije itd.), a uzimajući u obzir i specifične želje svakog pacijenta, određuje se i količina supstance koja je potrebna, a koja se izražava u mililitrima ili kubnim santimetrima.

Nakon intervencije, postoje otoci koji su kod nekih pacijenata veoma blagi, a kod drugih jači. Najveći deo otoka povlači se nakon 2-4 dana, a u celini, nestaju nakon 7-10 dana.

Takođe, mogu nastati i modrice koje se povlače za 5-10 dana. Usna je često napeta i tvrda, a može se javiti i prolazni svrab. Pacijent dobija potrebna uputstva kako da se ponaša u postoperativnom periodu, u smislu eventualne upotrebe hladnih obloga, masaža, uzimanja antiedematozne i analgetičke terapije, kao i preparata za tretman modrica.

Kontrolni pregled zakazuje se obično nakon 15 dana. Eventualna manja dopunjavanja, korekcije iregularnosti i asimetrije vrše se nakon mesec dana, po potrebi i ranije.

Bitne stavke u postoperativnom periodu, koje pacijentu treba naglasiti, su još i ove!

 1. Izbegavati solarijum, saunu i uopšte izlaganje jakom suncu i toploti /-15 dana/
 2. Izbegavati veoma niske temperature
 3. Izbegavati teže fizičke aktivnosti (teretana, jogging, itd.)
 4. Suzdržavati se od prejake mimike (smejanje, žvakanje, ljubljenje)
 5. Izbegavati agresivnije kozmetičke tretmane
 6. Ne konzumirati alkoholna pića
 7. Prestati sa pušenjem
 8. Izbegavati lekove sa acetil-salicilnom kiselinom (Aspirin)
 9. Umivanje i pranje zuba blagim pokretima
Izgled usana nakon popunjavaja hijaluronom

Moguće komplikacije

Komplikacije mogu da se jave u ranoj fazi, u prva tri dana, u vidu crvenila, otoka, modrica, napetosti i otvrdnuća ili svraba, i kasnije, u vidu infekcija, diskoloracija, reaktivacija herpesa, perzistentni lokalni simptomi (crvenilo, otok, otvrdnuće, svrab), teleangiektazije, dislokacija preparata, asimetrija, noduli, granulomi, ulceracije.

Ono što najviše uznemirava i lekare i pacijente je svakako mogućnost pojave, takozvanih, “kuglica”, koje pacijentima smetaju i brinu ih, čak i kada se ne vide, a ukoliko su i vidljive, onda one naravno remete prirodan i privlačan izgled usne, a mogu dovesti i do pravih deformiteta.

Ovde je, zapravo, reč o dva sasvim različita fenomena, koji se oba prikazuju kao veće ili manje, pojedinačne ili multiple, mekane ili tvrde, “kuglice”.

U pitanju su Noduli i Granulomi.

 1. Nodul se pojavljuje u toku prva dva meseca, obično je pojedinačan i veličine je zrna sočiva ili manjeg graška. Jasno je ograničen. Ponekad se može eliminisati masažama, a ukoliko to ne uspe, jedino preostaje da se sačeka spontana resorpcija ili da se pristupi hirurškoj eksciziji. Uzrok nastanka nodula je najčešće neadekvatna tehnika ubrizgavanja

2. Granulom se pojavljuje kasnije, nakon šest meseci, godinu dana ili i više, skoro uvek se javlja u većem broju, i masa mu je veća nego kod nodula, a ponekad kao da se širi i u okolna tkiva. Kao tretman preporučuje se primena kortikosteroida lokalno i sistemski, i prilično je uspešna. Vremenom se ove promene povlače i spontano, ali to može trajati godinama. Uzrok nastanka granuloma je i dalje nepoznat.

Nažalost, u ovom trenutku nije moguće tačno predvideti kako će pojedini pacijenti odreagovati na različite supstance.

Pokazalo se da su dve stavke posebno nepredvidive, a upravo su one pacijentima najvažnije!

 1. Koliko dugo će trajati postignut efekat
 2. Kolika je verovatnoća stvaranja granuloma

Takozvane, privremene supstance obično traju 4-6-10 meseci, ali pokazalo se da se mogu resorbovati i mnogo brže, što je, naravno, nezadovoljavajuće.

Kada su u pitanju trajne supstance, govori se o godinama, i zaista, mnoge od njih mogu trajati godinama (5-10, pa i više), ali problem je što i komplikacije mogu trajati godinama!

Verovatnoća stvaranja granuloma je, na sreću, relativno mala, i po različitim statistikama kreće se od 0,01 – 1,0%. Ova komplikacija, kao i druge, može se javiti bez obzira na to koja je supstanca upotrebljena, trajna ili privremena, ali ono što se definitivno pokazalo kao pravilo je sledeće:

 1. učestalost komplikacija je veća pri upotrebi trajnih materijala u odnosu na privremene (hijaluron)
 2. učestalost komplikacija je veća ukoliko je primenjena neadekvatna tehnika ubrizgavanja (najčešće neadekvatan sloj, suviše duboko, suviše površno)
 3. učestalost komplikacija se povećava sa povećanjem količine ubrizgane supstance (naročito trajne)
Korekcija usana hijaluronom

Blistav osmeh je najlakši način da postanete lepši!

Kao i otisci prstiju, oblik i veličina usana kod svakog čoveka su drugačiji. Ovo je genetski uslovljeno, ali bitan uticaj imaju i različiti spoljašnji faktori, oboljenja, pušenje, i naravno, procesi starenja.

Generalno, smatra se da je deblja i punija usna atraktivnija, senzualnija i oznaka mladosti. Kod mladih žena, neke studije su pokazale da postoji direktna povezanost između punoće usana i visokih nivoa estrogena, što se povezuje i sa plodnošću.

Ideal je dakle da su obe usne simetrične, pune, svežeg izgleda i mekane, da je donja deblja nego gornja, da je gornja blago izdignuta, sa jasnom, dobro definisanom, povijenom i čvrstom belom linijom, istaknutim i dobro definisanim Kupidonovim lukom u obliku slova V, blago zaobljenim i punim centralnim tuberkulom i uglovima izvijenim nagore!