Ako se otkrije na vreme, u ranom stadijumu, rak jajnika je izlečiv u 95 posto slučajeva.

Od svih ginekoloških tumora, karcinom jajnika ima najveću stopu smrtnosti, a razlog tome je prvenstveno izostanak ranih simptoma ove bolesti.

Mr sci med Miloš Radović, specijalista ginekolog – akušer, načelnik odeljenja Planiranja porodice sa Dnevnom Bolnicom GAK Višegradska, Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, Klinički Centar Srbije

Osim toga, ovo oboljenje peti je vodeći uzročnik smrti od karcinoma kod žena. Upravo iz tog razloga, pred medicinom, laboratorijskom dijagnostikom i istraživačima konstantan je i veliki izazov razviti nove testove i metode sa uspešnijim rezultatima u dijagnostifikovanju rane faze ove bolesti.

Pročitajte i ovo: Lice otkriva bolest

Znaci upozorenja raka jajnika na koje treba obratiti pažnju su sledeći simptomi, ako se osete pet do osam puta nedeljno – bol u leđima, umor, nadutost i bol u želucu, česta potreba za mokrenjem, problemi sa stolicom.

Ukoliko bilo koji od gore navedenih simptoma potraje duže od 20-tak dana, potreban je ozbiljniji pregled jajnika.

Važno je da se ima u vidu da CA – 125, tumorski markeri koji se koriste za otkrivanje raka jajnika, u najmanje 50 posto slučajeva daju lažno pozitivan rezultat.

Pročitajte i ovo: Kako hormoni diktiraju promene u organizmu

Rak jajnika i ROMA Indeks (ROMA – Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)

ROMA index je statistički proračun rizika za karcinom jajnika koji uvrštava vrednosti tumorskih markera CA125 i HE4 i reproduktivni status žene.

HE-4 zajedno sa CA 125 u borbi protiv tumora ovarijuma

HE-4 (humani epididimis protein 4), CA 125 (karcinom antigen 125)

Pročitajte i ovo: Kako do trudnoće posle 40-te

Nedostaci CA 125:

  • Povišen i kod benignih stanja
  • Samostalno nije senzitivan marker
  • Nije osetljiv u početnoj fazi malignog tumora

Pročitajte i ovo: Kako održati trudnoću sa 40+

HE-4 + CA125

  • Nije povišen kod benignih stanja
  • Kombinacija ova dva markera povećavaju u znatnoj meri
    senzitivnost
  • Osetljiv i u početnoj fazi malignog tumora

Žene u premenopauzi

ROMA >12,9% = Visok rizik oboljevanja od malignog oblika kancera ovarijuma

ROMA<12,9% = Nizak rizik oboljevanja od malignog oblika kancera ovarijuma

Pročitajte i ovo: Šta da očekujete kad očekujete porođaj sa 40+

Žene u postmenopauzi

ROMA>24.7% = Visok rizik oboljevanja od malignog oblika kancera ovarijuma

ROMA<24.7% = Nizak rizik oboljevanja od malignog oblika kancera ovarijuma

Pročitajte i ovo: Psihološki aspekti trudnoće u zrelim godinama

Određivanje tumorskih markera nezaobilazan je deo dijagnostičke obrade, toka lečenja i praćenja obolelih od različitih vrsta karcinoma ovarijuma (jajnika).

Zbog potrebe za novim, pouzdanijim i specifičnijim tumorskim markerom razvijen je marker HE4. Činjenica da CA125 nije zadovoljavajući tumorski marker za karcinom jajnika, te kasno dijagnostifikovanje ovog tumora podstaklo je istraživače na pronalaženje novog biomarkera za ovaj tumor. Od svih potencijalnih biomarkera za karcinom jajnika tumorski marker HE4 dao je najbolje rezultate za kliničku primenu.

Pročitajte i ovo: Pripreme za porođaj – oslobađanje od straha

U dosadašnjoj primeni HE4 pokazao se kao posebno obećavajući marker za ranu detekciju karcinoma jajnika.

Novi marker pokazuje svoj potencijal u diferencijaciji žena sa tumorom jajnika od onih sa benignim (nemalignim) ovarijumskim stanjima.

Pročitajte i ovo: Vežbanjem joge do lakšeg porođaja

Jedna od prednosti markera HE4 je da može ispravno prepoznati benigne lezije u odnosu na CA125. Međutim, zbog ekstremnih heterogenosti i genetskih abnormalnosti kod karcinoma jajnika postoji potreba korišćenja više markera, od čega HE4 i CA125 može biti komponenta.

Kombinacija HE4 i CA125, sa izračunavanjem ROMA, rizika može da odvoji pacijente sa visokim i niskim rizikom od maligniteta. Kombinacijom ova dva markera omogućena je detekcija onih slučajeva koji ne eksprimiraju CA125.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o postporođajnoj depresiji

Istraživanja pokazuju da je među ženama koje su imale potvrđen karcinom jajnika bio značajan broj ispitanica kojima su vrednosti tumorskog markera CA125 bile negativne.

Kod istih su vrednosti tumorskog markera HE4 bile pozitivne, što se i očekivalo.
To znači da tumorski marker CA125 nije pouzdan marker za karcinom jajnika i da tumorski marker HE4 daje bolje rezultate.

Pročitajte i ovo: Zatrudneti ili ne sa 40+?!

Za rano otkrivanje raka jajnika, od koristi mogu da budu određivanje vrednosti tumorskog markera CA125 iz krvi, te pregled transvaginalnim ultrazvukom (UZV).

Međutim, nijedan od ovih dijagnostičkih postupaka ne sprovodi se rutinski. CA125 marker zato jer nije dovoljno osetljiv i specifičan. To znači da je moguć lažno pozitivni nalaz kod zdravih žena, odnosno, lažno negativan nalaz kod žena koje imaju rak.

Pročitajte i ovo: Kako kineska tradicionalna medicina može da pomogne u začeću i trudnoći

Međutim, kretanje vrednosti markera CA-125 od izuzetnene je koristi za praćenje rezultata lečenja i ranu detekciju povratka ili progresije bolesti kod žena koje već imaju potvrđen rak jajnika.

Nažalost, jedini pouzdani metod da se sa 100 posto sigurnosti utvrdi šta je sa jajnicima je histo-patološka dijagnostika, posle nemalog hiruruškog zahvata.

Pročitajte i ovo: Problemi sa jajnicima – blokiranje ženske kreativne sile

Kod onih žena koje puše, a redovno uzimaju C i E vitamine, za 12 posto je smanjen rizik nastanka raka jajnika.

Sve što treba da se zna o cistama na jajnicima

Malo je žena koje se nisu srele sa cistama na jajnicima, u većini slučajeva reč je o dobroćudnim promenama koje uglavnom nastaju neposredno pre ili posle menstruacije.

Pročitajte i ovo: Vaginizam – disfunkcija u ženskom seksualnom funkcionisanju

To su funkcionalne ciste, koje se i najčešće pojavljuju. Pojavljuju se većinom na jednom, ređe na oba jajnika istovremeno, različitih su dimenzija, a znaju da budu i veće od 5 cm.

Postoje dva osnovna tipa cista: folikularne i luteinske ciste.

Folikularne su posledica izostanka prsnuća folikula, to jest izostanka ovulacije.

Pročitajte i ovo: Istine i zablude o raku dojke

Luteinske su nastale jer žuto telo nije propalo, a moralo bi, jer nije došlo do oplodnje (cistične degeneracije žutog tela).

Klasičnim ginekološkim pregledom ne može da se utvrdi koje su ciste u pitanju, pa se nalaz daje po subjektivnom osećaju pacijentkinje.

Ultrazvukom se može nešto jasnije i tačnije reći, ali ne 100 posto.

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti i lečiti rak grlića materice

Folikularna funkcionalna cista je bistrog sadržaja i glatka, ima tanak zid, za razliku od luteinske koja ultrazvučnim pregledom daje različite slike.

Luteinske ciste često znaju da budu pune krvi, što je posledica krvarenja u njima. Reč je o hemoragičnim cistama (corpus luteum hemorrhagicum) i upravo one stvaraju probleme.

Pročitajte i ovo: Mitovi i predrasude o ženskom orgazmu

U drugoj fazi ciklusa (posle ovulacije) izazivaju nadutost, bol, osećaj težine u maloj karlici. To traje obično do same menstruacije, kada se zbog promene nivoa hormona ciste spontano povlače. Žena tada treba da izbegava veće napore, nagle pokrete, intenzivno vežbanje, nošenje tereta.

Sve opisano može da dovede do pucanja ciste ili do naglog okretanja samog jajnika, što je opasno stanje koje se mora hirurški putem rešavati.

Dobroćudne nefunkcionlne ciste nastaju bujanjem površinskih, polnih ili ćelija zametka jajnika, a nisu vezane za hormonsku aktivnost.

Pročitajte i ovo: Kako da zategnete vaginalne mišiće

Tu se ubraja ceo niz različitih cističnih tumora.

Često takve ciste mogu da budu i do 10-15 cm veličine, pa i veće. Sadržaj takvih cista često zna da bude blago zamućen (na ultrazvuku), pa do toga da bude gušće zamućen, što je karakteristična slika endometrioze, a ponekad sadržaj deluje jako čvrsto.

Pročitajte i ovo: Vagina vam je suva kao Sahara?

Takve ciste se retko pojavljuju na oba jajnika.

Dijagnoza se postavlja ginekološkim pregledom, ultrazvukom, doplerom uz ocenu indeksa otpora strujanja kroz krvne sudove i ocenu vrednosti tumorskih markera (CA 125, 15-3, CA 19-9, CEA, aAFP, B hcg).

Žene počinju da osećaju simptome tek onda kada ciste svojom veličinom menjaju anatomske odnose u maloj karlici i time uzrokuju bol prilikom seksualnog odnosa ili osećaj napetosti.

Pročitajte i ovo: Seks tokom menstruacije je poželjan

Gušće, endometrične ciste izazivaju bolove za vreme menstrualnog ciklusa, pri čemu se javlja nepravilno menstrualno krvarenje (smeđi katranasti sekret neposredno pre ili posle menstruacije).

Ove ciste se tretiraju jedino operativnim putem.

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti pojavu leukoreje – belog pranja

Važna napomena

Najvažnije je da vas pregleda lekar koji će da vas i operiše, ukoliko za to postoji potreba, i koji se bavi tom vrstom hirurgije. Bitno je da se zna da se samo oko 10 posto ginekologa u Srbiji bavi ovom vrstom, takozvane, velike hirurgije, i oni su uglavnom zaposleni u tercijarnim bolničkim ustanovama.

Da se bi se izbegao nastanak bilo kakvih promena na jajnicima, potrebno je što češće kontrolisati jajnike. U Beogradu postoje dve velike državne ginekološke klinike koje rade tu vrstu hirurgije svaki dan (GAK Narodni front i GAK Višegradska). Naprimer, u GAK-u Višegradska postoji sjajan ginekološko – onkološki konzilijum, u sastavu tri profesora ginekologije, dva profesora onkologije, radio – onkolog i patolog koji svaki slučaj ponaosob razmatraju i donose odluke o daljem lečenju.

Pročitajte i ovo: Mitovi i predrasude o ženskom orgazmu

Ako ste iz unutrašnjosti, savetujem vam da uvek idete po još jedno mišljenje kod drugog lekara. Kada oprezno odaberete lekara, taj jedan postaje glavni i odgovorni. Poželjno je da taj jedan radi sve, dijagnostiku, pre-operativnu pripremu, lečenje, operaciju i postoperativno praćenje.

Pročitajte i ovo: Ženske dojke – kako da ih negujemo i očuvamo njihovo zdravlje

Vrlo je bitno, što nikako ne bi trebalo da dozvolite, da vas jedan lekar, koji pritom i ne operiše, prati u ordinaciji ili Domu zdravlja, drugi priprema za operativno lečenje, treći prima na veliku kliniku, tek četvrti vas operiše, a peti prati posle operacije. Na taj način ćete izbeći i čitav niz nepotrebnih pregleda i eventualne propuste u lečenju.