“Ovo je kompletna krija koja se zove Subagh kriya. Ako je Gospod Bog napisao svojom rukom da u ovom životu treba da budete nesrećni i siromašni, radite Subagh kriju i vi možete to da izmenite, možete imati prosperitet, sreću i izobilje.” Yogi Bhajan.

Subag krija sastoji se iz pet delova i svaki mora podjednako trajati. Dve su varijante – ili svaki deo traje po 3 minuta, dakle, cela krija traje u tom slučaju 15 minuta ili svaki od pet delova traje po 5, 7 ili po 11 minuta, što znači da najviše može da traje 55 minuta.

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo.

Prvi deo:

Položaj: Sedite u turski sed. Napravite blagu džalandhara bandu tako što ćete bradu blago približiti grudnom košu dok kičmu držite pravom. Savijte ruke u laktovima, pri čemu su laktovi pored tela, a podlaktice podignite na gore, tako da su vam prsti u nivou srca. Dlanovi su okrenuti na dole.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd

_DSC0711_1000

Vežba se izvodi tako što se naizmenično i odsečno udaraju bočne strane dlanova. Kada su dlanovi okrenuti na gore, mali prsti i mesečevi bregovi obe šake se sastaju. Kada su dlanovi okrenuti na dole, kažiprsti (Jupiterovi prsti) dodiruju se, dok se palčevi ukrštaju ispod dlanova, s tim, što je desni palac ispod levog.
Jogi Badžan ističe da su palčevi ukršteni na opisani način ključni za ovaj deo meditacije.

Oči: Oči su na 9/10 zatvorene, a pogled je usmeren ka vrhu nosa.

Mantra: Tokom meditacije pevajte mantru “Har, har” u ritmu Tantric Har, koju izvodi Simran Kaur. Prilikom pevanja jasno i zvučno izgovarajte slovo R. Sa svakim izgovorenim “Har” energično povucite pupak ka kičmenom stubu, dok u istom ritmu naizmenično i odsečno sastavljate čas Jupiterove i čas Mesečeve strane dlanova.

Napomena: Ovaj deo meditacije se može raditi i sam za sebe, a odnosi se na prosperitet.

https://www.youtube.com/watch?v=wZfampMhnoY

“Ova meditacija aktivira Mesečev i Jupiterov centar. Kada se Jupiter i Mesec ujedine, ne postoji način da ne stvorite bogatstvo.”

Drugi deo:

Položaj:  Jako ispružite ruke na gore i u stranu pod uglom od 60 stepeni. Laktovi su potpuno ispruženi a prsti napregnuti i rašireni. Dlanove okrenite ka napred. Sada ukrstite ruke ispred vašeg lica. Menjajte naizmenično položaj ruku prilikom ukrštanja: najpre je leva ruka ispred desne, a zatim je desna ruka ispred leve. (Prsti treba da budu jako rašireni, na slici je greška.)

_DSC0720_1000 _DSC0721_1000

Oči: Oči su zatvorene.

Mantra: Ovaj pokret se takođe odvija u ritmu Tantric Har, u izvođenju Simran Kaur, ali ovog puta ne pevajte.

Treći deo:

Položaj: Položaj ruku je isti kao u prethodnoj vežbi ali ovog puta stisnite šake u pesnice, tako da vrhovi palčeva obe ruke pritiskaju Merkurov breg (breg ispod malog prsta), a obavijeni su preostalim prstima.

_DSC0725_1000

Kružite rukama dok držite laktove potpuno ispružene. Desna ruka kruži u smeru kazaljke na satu, a leva u suprotnom. Palčevi su sve vreme izvodjenja meditacije jako pritisnuti ostalim prstima.

Oči: Oči su zatvorene.

Mantra: Pevajte mantru “Bog”, energično povlačeći pupak prema kičmi, svaki put pri izgovoru te reči.
Krugovi koje opisujete rukama su mali, a jedan krug odgovara jednom ponavljanju reči “Bog.” Ritam je isti kao u prethodne dve vežbe. Možete koristiti istu mantru Har, jer je to kreativni aspekt Boga.

Ovaj pokret treba da se izvodi energično, tako da se cela kičma trese, čak se možete pomalo i ritmično odvajati od tla.

Četvrti deo:

Položaj: Savijte ruke tako da su podlaktice paralelne sa podom, a dlanovi ispred tela u nivou dijafragme. Levi dlan je do tela, a desni paralelan sa levim i iza njega. Najpre se desni dlan pomera na gore, do nivoa srca dok se istovremeno levi pomera na dole, do nivoa pupka. Onda se levi dlan pomera na gore, ka srcu, a desni na dole, ka pupku. Dakle, dlanovi se naizmenično spuštaju i podižu u predelu između srca i pupka.

_DSC0735_1000

_DSC0739_1000

Početna pozicija podrazumeva oba dlana položena paraleno, jedan naspram drugog, u nivou dijafragme. Dok se dlanovi razdvajaju, odnosno, desni ide do nivoa srca, a levi do nivoa pupka, pevajte “Har Hare Hari” (Har haray haree), a dok se vraćaju u početni položaj (oba se sreću na nivou dijafragme), “Uahe Guru” (wahe guru).

Sledeći ciklus počinje tako što levi dlan ide do srca, dok desni ide ka pupku, dok pevate “Har Hare Hari” i vraćaju se u početni položaj, dok pevate “Uahe Guru”. I tako naizmenično.

Oči: Oči su zatvorene.

Mantra: Mantra se peva dubokim, monotonim glasom, iz stomaka, sa ponavljanjem mantre približno svake četiri sekunde. Reči mantre su: Har hare hari uahe guru (Har haray haree wahay guru).

Ukoliko ovu vežbu radite 11 minuta, onda pevajte mantru 6 minuta, šapućite je 3 minuta i zviždite je 2 minuta. Ukoliko vežbu radite 3 minuta, pevajte je 1 minut, šapućite 1 minut i zviždite 1 minut.

Peti deo:

Položaj: Savijte ruke u laktovima, položite desnu podlakticu na levu pa ih podignite do nivoa grudi. Dlanovi su okrenuti ka podu. Držite ruke stabilnim, a kičmu pravom. Ne dozvolite da se ruke spuštaju.

_DSC0740_1000

Oči: Zatvorite oči.

Disanje: Dišite sporo i duboko. Udišite 20 sekundi, zadržite dah 20 sekundi i izdišite 20 sekundi. Dišite svesno. Možete disati i po 10 sekundi ili 5 sekundi jer je jako teško odmah držati 20 sekundi. Najvažnije je da su udah, zadržavanje i izdah isti vremenski period i bez zadržavanja posle izdaha.
Potom, sklopite ruke u molitveni položaj i recite Sat Nam.

Radite ovu kriju 40 dana, bez prekida i javite mi rezultate. Mnogi moji prijatelji i kolege su je odradili po 40 dana (možete da radite i 90 i 120 dana) i njihovi rezultati su odlični. Ako preskočite jedan dan, sutradan vam je ponovo prvi dan.

Dosad nisam radila ovu kriju 40 dana, ali evo danas smo je radili na času Kundalini joge i moji učenici i ja smo rešili smo da leto provedemo sa njom. Danas nam je svima prvi dan krije. Pridružite nam se pa da vidimo kakve će ko imati rezultate. Biće interesantno da razmenimo iskustva.

Sve najbolje!

SAT NAM !

Vaša učiteljica Kundalini joge,

Danica Cvetković