Mladi u Srbiji ne testiraju se na HIV u dovoljnom broju!

HIV infekcija je hronična infekcija sa kojom danas može dugo da se živi ukoliko je otkrivena na vreme i uz redovno uzimanje terapije. Terapija je u Srbiji besplatna i dostupna svima kojima je potrebna.

Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom side, i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, posebno ako se rizično ponaša. Rano otkrivanje HIV infekcije omogućava pravovremeno lečenje i kvalitetan i dug život osobama inficiranim HIV-om, kao i zaštitu drugih i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu.

Program dobrovoljnog i besplatnog testiranja doprineo je da se poboljša uvid i podigne svest stanovništva o rizicima od širenja HIV virusa.

Stopa testiranja u Srbiji iznosi svega jedan odsto.

Prema podacima Registra za HIV/AIDS Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, godišnje se i do 30 odsto novootkrivenih HIV infekcija registruje u odmakloj fazi, što kao posledicu ima obolevanje i umiranje mladih osoba.

Procenjuje se da na svaku otkrivenu HIV infekciju ide bar jedna neotkrivena. Ako nije mogao rizik da se spreči, veoma je bitno što pre proveriti svoj HIV status. Zato ističemo još jednom značaj testiranja na HIV, koje uvek treba da bude praćeno savetovanjem.

Srbija je, pored Albanije, zemlja sa najnižim brojem testiranih u Evropi. Istraživanja pokazuju da postoji koncentrovana epidemija HIV-a među mladim muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, te je ova grupa mladih u najvećem riziku od HIV-a.

ZAŠTO JE VAŽNO TESTIRANjE?

Testiranje na HIV je važno jer osoba kod koje se na vreme dijagnostikuje HIV može blagovremeno započeti terapiju čime se produžava život, smanjuje verovatnoća smrtnog ishoda, razvijanje stadijuma AIDS-a, smanjuje se verovatnoća oboljevanja od tuberkuloze i drugih bolesti. Takođe, korišćenje terapije smanjuje mogućnost prenosa virusa za do 96% na druge osobe. Testiranje je i važna osnova prevencije jer omogućava upoznavanje epidemiloške situacije u zemlji i utiče na osobe da se upoznaju sa načinima zaštite.

Najnovija istraživanja ukazuju na veliku efikasnost metoda prevencije kao što su dobrovoljno obrezivanje kod muškaraca koje smanjuje mogućnost prenosa HIV-a za 60%, a prethodno izlaganje ARV profilaksi za do 40% kod pripadnika muške gej populacije, odnosno do 49% kod intravenskih korisnika droga. Smatra se da bi obrezivanjem 80% muškaraca u zemljama sa visokom prevalencom HIV-a, a niskom stopom obrezivanja mogao smanjiti broj inficiranih za jedan od pet do 2025. godine, a dugoročno značajno sniziti prevalencu i muškaraca i žena.