Šta učiniti kada je vazduh zagađen da biste zaštitili svoje zdravlje? Evo nekoliko mera predostrožnosti koje treba sprovoditi na dnevnoj bazi.

Ovih dana ne radimo ništa osim što pričamo o zagađenom vazduhu.

Mnogi naši gradovi svakodnevno prevazilaze granicu pažnje za koncentraciju finih čestica, postavljenu na 50 mikrograma po kubnom metru, sa vrednostima čak i većim od 100 mikrograma po kubnom metru. Zbog toga se mnogi građani pitaju koje praktične mere preduzeti u svakodnevnom životu kako bi zaštitili svoje zdravlje kada je zagađenost vazduha veoma velika.

Napravili smo mini priručnik šta treba raditi (i ne raditi) kada je vazduh napolju zagađen.

Zagađen vazduh: kako zaštititi svoje zdravlje

Nosite zaštitnu masku

Nošenje zaštitne maske je jedna od najefikasnijih mera predostrožnosti kada se nalazite u oblasti sa zagađenim vazduhom.

Maske sa filterima, poput onih koje smo koristili tokom Covida, mogu značajno smanjiti udisanje štetnih čestica u vazduhu, štiteći vaše disajne puteve i opšte zdravlje.

Ovaj savet je posebno važan za one koji pate od već postojećih respiratornih problema, poput astme ili bolesti pluća, ali je dobar za sve koji se nađu u zagađenom okruženju.

Nabavite i koristite prečistače vazduha

Prečistači vazduha su osnovni uređaji za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenim sredinama, kao što su kuće i kancelarije.

Ovi uređaji su dizajnirani da filtriraju čestice u vazduhu, uključujući polen, prašinu, bakterije i druge zagađivače, čime značajno smanjuju izloženost alergenima i zagađivačima prisutnim u zatvorenom prostoru, obezbeđujući zdravije okruženje za svakoga ko tamo živi ili radi.

Držite prozore zatvorene

Kada postoji veliko zagađenje vazduha, preporučljivo je da držite prozore zatvorene kako biste sprečili da zagađujuće čestice uđu u vaš dom. Na taj način se smanjuje ulazak kontaminiranog spoljašnjeg vazduha, a zauzvrat se održava bolji kvalitet vazduha u kućama i zgradama.

Ova mera predostrožnosti je posebno važna u oblastima sa velikim prometom ili u blizini izvora industrijskog zagađenja, gde nivoi zagađivača vazduha mogu biti značajno povišeni.

Pratite kvalitet vazduha

Neophodno je stalno pratiti kvalitet vazduha u životnim prostorima kako biste zaštitili svoje zdravlje.

Korišćenje uređaja za praćenje vazduha ili namenskih aplikacija omogućava vam da pratite nivoe zagađivača prisutnih u okruženju i donosite informisane odluke kako biste zaštitili sebe i druge.

Stvari koje ne treba raditi kada je vazduh zagađen

Izbegavajte bavljenje sportovima na otvorenom

Tokom perioda visokog zagađenja vazduha, preporučljivo je izbegavati vežbe na otvorenom, posebno energične aktivnosti kao što su trčanje ili vožnja bicikla.

To je zato što vežbe srednjeg i visokog intenziteta povećavaju brzinu disanja, što dovodi do veće apsorpcije zagađivača u vazduhu, što može imati štetne posledice po zdravlje.

Izbegavajte da provodite previše vremena u oblastima sa jakim saobraćajem

Područja sa velikim prometom saobraćaja često su povezana sa višim nivoima zagađenja vazduha, zbog emisija iz vozila i drugih izvora zagađenja.

Zbog toga se preporučuje izbegavanje provođenja previše vremena u ovim oblastima tokom perioda visokog zagađenja kako bi se smanjila izloženost zagađivačima vazduha. Ako morate da putujete pešice, birajte manje prometne rute, još bolje ako u zelenijim i manje urbanizovanim mestima.

Ne dodavati dalje zagađivače u domaćinstvu

Tokom perioda zagađenja vazduha, važno je izbegavati dodavanje dodatnih zagađivača iz domaćinstva u unutrašnje okruženje.

Proizvodi kao što su sprejevi za kosu, hemijski deterdženti, tamjan ili mirisne sveće mogu ispuštati štetne supstance u vazduh, dodatno pogoršavajući kvalitet vazduha koji je već ugrožen zagađenjem na otvorenom.

Ne provodite previše vremena u zatvorenom prostoru sa lošom ventilacijom

Zatvorene sredine sa lošom ventilacijom mogu biti pravo utočište za zagađivače vazduha. Kada je spoljni vazduh zagađen, izbegavajte da provodite previše vremena u ovakvoj sredini sa slabom ventilacijom (kao što su automobil ili kancelarije sa neefikasnim sistemima za klimatizaciju).