Možemo da kažemo da je unutarnja tišina stanje u koje uđemo čim zaustavimo misaoni tok, sve mentalne i emocionalne procese i uđemo u stanje čiste svesti! Kao da isključimo i svesno i nesvesno.

 

461979

Tek smirivanjem misli otpuštamo našu kretivnu energiju. Poznato je da je Tesla do svojih naučnih izuma dolazio kroz meditativno stanje uma. Kada je izgubio sluh, Betoven je rekao da muziku inače stvara u tišini i da ga sada konačno neće niko ometati, tako da može da se opusti i stvara još bolje.

Postoji zanimljiva anegdota kada je učitelj zadao svom učeniku zadatak da savlada neke meditativne tehnike. Nakon 12 godina izolovanosti, učenik se vraća i učitelj ga propituje:
– Da li je padala kiša kada si dolazio?
– Jeste, reče učenik.
– Jesi li nosio kišobran?
– Jesam.
– Gde si ga ostavio?
– U hodniku.
– Pored cipela?
– Da.
– Sa koje strane cipela, leve ili desne?
– Ne znam, zbunjeno odgovori učenik i učitelj ga vrati da nastavi sa učenjem.

To nije vremenska kategorija već biti svestan sebe van vremenske dimenzije, što anulira bezvezno vrtenje po glavi onih nepotrebnih 900.000 misli (gde ću, šta ću, kako ću…).

Naš celokupni ljudski potencijal opterećen je preklapanjem nepotrebnih, stalno istih priča, prežvakavanjem prošlosti i fiktivne budućnosti, za koju ne znamo kako će izgledati i koja, obično, nikada neće doći. Živimo otvorenih čula i mentalnih procesa, umesto da uživamo u sadašnjim osećajima, kaže Bojana Glušac, psihodramski psihoterapeut.