Meditation-steine

Upravo spajanjem ta dva u meni dovelo je do realizacije moje metode PED, Psiho-energo drama, tako što moje iskustvo govori i shvatila sam da kada se osveste nesvesni aspekti naše ličnosti i pokrenu energetski procesi mnogo brže dolazi se do željenih rezultata i vidljivih, opipljivih promena, kaže Bojana Glušac, psihodramska psihoterapetkinja.

Po meni, ne postoji procep između duhovnog i materijalnog u nama.

Psiho-energo drama podrazumeva integraciju psihološkog i meditativnog rada kroz tehniku psiho-drame.

Suština psiho-drame je da se ne priča samo o unutrašnjim sadržajima nego da se oni eksternalizuju postavljanjem na scenu da bi klijent mogao da ih sagleda sa strane, kako stiče mnogo bolji, jasniji i brži uvid, kako u suštinu problema tako i rešenja istog.

Rezultati se na ovaj način psihološkog rada postižu mnogo brže nego ostalim metodama, jer klijent brzo razumeva suštinu svojih problema, popravlja ih i menja.

Kada klijent osvesti određene sadržaje, tada za njega osmislim poseban meditativni program, kojim uvide, do kojih je došao, dodatno energetski pojačava.

Ponekad meditaciju koristimo kao način ulaska u nesvesno, što potom psihološki obrađujemo, što je, takođe, vrlo delotvorno.

Trudim se da prilagodim oblik meditacije sa svojim klijentima u zavisnoti od onoga čime se bave i kako žive. Uglavnom fokisiranjem pažnje, iskazivanjem namere, želje da se to dogodi i fokusiranjem pažnje na sferu života koju želimo da obradimo.

 

Znači, ako mislite da ćete do dečka sa jahtom doći maštajući o njemu, odrecite se svake takve misli odmah na početku. Bez stvaranja uslova u materijalnom svetu za postizanjem određenim ciljeva ne možemo daleko stići samo usmeravanjem misli u tom pravcu.

Jedan moj prijatelj požalio se svešteniku kako se već godinama moli za bitne mu stvari, a nema nikakvih pomaka. Sveštenik mu reče: ’’sinko, ti napravi bar par koraka da bog zna na koju stranu da pogura pa ćemo dalje lako!’’

U suštini, neophodno je paralelno raditi vrlo konkretne stvari na oba nivoa, materijalnom i duhovnom da bismo postigli željene rezultate. Meditacija je energetski pojačivač materijalnih i energetskih procesa koje smo pokrenuli u željenom pravcu.

Okretanje i razvijanje samo jednog domena našeg života vodi u krajnost i onda se jednog dana okrenemo i shvatimo da život ne funkcioniše.

Autorka teksta: Žana Korolija