Limfedem je teško hronično i progresivno oboljenje, koje se javlja kao otok na ektremitetima ili telu. To je bolest limfne cirkulacije.

Suzana Miletić, viši fizioterapeut&sertifikovani limfoterapeut, Liderna
Suzana Miletić, viši fizioterapeut&sertifikovani limfoterapeut, Liderna

U rizičnu grupu, za pojavu limfedema spadaju svi, kojima su odstranjeni limfni čvorovi, što se dešava usled hirurških intervencija i zračenja (rak dojke, jajnika, materice) ili kojima je oštećen limfni sistem (hronična venska insuficijencija, posle hirurških intervencija ili trauma).

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti i lečiti rak grlića materice

Prevencija limfedema je od posebnog značaja. Ako se limfedem pojavi, lakše se drži pod kontrolom u trenutku izbijanja. Na taj način, sprečava se dalje širenje. Adekvanom terapijom, moguće je postići potpuno povlačenje.

Pročitajte i ovo: Istine i zablude o raku dojke

Da bi bismo sprečili pojavu limfedema, potrebno je preventivno, odmah pri pojavi prvog, blagog otoka, uraditi limfnu drenažu, a kasnije, povremeno, radi održavanja, da bi se sprečila pojava otoka. Limfna drenaža radi se polako, bez pritiska i ulja za masažu.

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti pojavu leukoreje – belog pranja

Pacijentima se savetuje da se čuvaju bilo kakvih povreda (ogrebotine, ujedi insekata, udaraca i sl.), od toplote, podizanja tereta i dugotrajnih aktivnosti.

le1
Pacijentkinja pre terapije limfedema limfnom drežamom.
le2
Pacijentkinja posle terapije limfedema limfnom drenažom.

 

 

 

 

Pročitajte i ovo: Klinička stanja koja uzrokuju neplodnost i seksualnu disfunkciju

Mere predostrožnosti koje treba preduzeti su edukacija pacijenata o limfedemu, nega ekstremiteta, način života i najvažnije, preventivno manuelna limfna drenaža, radi sprečavanja ili usporavanja pojave limfedema.

limfedem
Pacijentkinja pre terapije limfedema limfnom drežamom.
limfedem1
Pacijentkinja posle terapije limfedema limfnom drenažom.

 

 

 

 

 

Limfna drenaža je specijalna tehnika, koja se izvodi blagim pokretima, bez pritiska, usmerenim ka limfnim čvorovima i radi se bez ulja za klasičnu masažu.