Uvek su postojale žene koje su aktivno i svesno odabirale način života koji je alternativan bračnom.

Jogine, sveštenice drevne Grčke, kaluđerice, svetice i religiozni aspiranti svih vremena su u svojim redovima imale žene koje su pronašle ispunjenje izvan braka i materinstva.

U svim prostorima su postojale žene koje nisu bile udate, a bile su voljene kao ćerke, sestre i tetke, ako nisu uspele da to budu kao supruge i majke. Sve više žena modernog vremena traži mogućnost za puni izraz svojih potencijala izvan tradicionalnih ženskih uloga.

Kao što su nekada postojale moćne kraljice, žene ponovo imaju važne uloge u političkom životu svojih zemalja, čak i na najvišem nivou. Žene su ušle u sudnice i hirurške sale, one su inženjeri i arhitekte, naučnice i profesori, umetnice, psiholozi i socijalne radnice. Žene sve više imaju šansu da vode konstruktivan i ispunjujući život u svetu koji je nekada bio rezervisan za muškarce.

Ubiše nas predrasude!

Uprkos očiglednoj emancipaciji žena, još uvek ima suptilne diskriminacije koja je protiv njih. Manji broj žena je u profesijama najvišeg nivoa, veći u onim drugim. Mnogi misle da su žene nekako manje kompetentne i radije zapošljavaju muškarce.

Istina je, takođe, da se većina muškaraca, zbog svoje uslovljenosti, oseća loše ako mora da radi pod rukovodstvom žene, i očekuje da će se svaka žena konačno udati i imati decu, tako da se obrazovanje žena za više položaje smatra trošenjem vremena i novca. Veoma je teško neudatim ženama da ubede svoju okolinu da svoj rad ozbiljno shvataju i da im on ne predstavlja kompenzaciju za bračni život.

Socijalna sredina još uvek smatra da žene moraju da se udaju, a porodica i prijatelji troše energiju da žene u to ubede. Žena koja se ne uda, ne samo da izdaje svoju porodicu, vec se smatra da je pod rizikom siromaštva, moralne opasnosti i pre svega, usamljena u starosti, kao da je brak zaštita od takvih stvari. Situacija je još teža za ženu koja bi volela da se uda, ali to ne uspeva – ona je rascepljena jer njeno stanje nije njen izbor, i osetljivija zbog sumnje u sebe, koja je posledica stalnog kriticizma drugih.

U svim jezicima postoje ružne šale i nadimci koji se upućuju ovakvim osobama, što se, naravno ne događa i sa neoženjenim muškarcima.

Ovakve žene se smatraju osobama lišenim vitalnosti i topline.

Sa druge strane, žena »karijerista« se smatra bezobzirnom i hladnom, a njena posvećenost poslu se ne poštuje nego tumači negativno.

Sve eventualne greške neudatih žena se pripisuju njihovom stanju i često se govori da je sve što je potrebno takvim ženama muškarac. Ipak, sve više žena se odlučuje da ne vodi bračni život, uz rizik da uđu u nepriznatu bitku za socijalno prihvatanje, što je sasvim u redu.

Srećno!