Budite sami svoj terapeut. Upotrebite snagu volje umesto sedativa i analgetika!

Predstaljamo vam specifičnu tehniku Dipaka Čopre, koja je jako blagotvorna za ublažavanje glavobolje i amortizovanje stresa.

– Sedite udobno, stavite ruke na kolena sa dlanovima nagore, zatvorite oči, opustite telo.

– Usmerite pažnju na disanje.

– Dišite dublje ali bez naprezanja desetak ciklusa (udisaja i izdisaja).

– Nakon toga usmerite svoju pažnju u središte grudi gde se nalazi srce. Pokušajte da osetite njegove otkucaje ili kao zvuk ili kao osećaj, pa ih analizarajte.

– Oslušnite ga, recite svom srcu da uspori. Dišite.

– Sada prebacite pažnju na vrhove prstiju. Osetite otkucaje srca kao pulsacije u vrhovima prstiju. Ostanite tako nekoliko minuta.

Šta se desilo?

Vi ste preusmerili krv iz mozga u dlanove, krvni pritisak je počeo da pada, srčani ritam se usporio i za one koji su imali glavobolje – ona je krenula da jenjava.

Efekat je brz.

Na delu ste demonstrirali kako snagom volje možete da utičete na fiziološke procese.

Ovom jednostavnom tehnikom menja se odnos dejstva simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema u korist parasimpatikusa što je od velikog značaja za ublažavanje urušavajućeg dejstva stresa na organizam.

Misli, dah, emocije, endokrini sistem – povezana su celina u mozgu.
A vi uspevate da je kontrolišete!

Napomena:

Ako niste povezani sa svojim telom, najverovatnije nećete uspeti da dobijete osećaj otkucaja srca u grudima i u prstiju iz prve, te će vam za to biti potrebno nekoliko dana vežbanja.

A možda ćete uspeti već u prvom pokušaju. Vredi probati!