Suprotno današnjem razumevanju joge, koje se pretežno vezuje za fizičku dimenziju, položaje tela, vežbe istezanja, odnosno, hata jogu ili joga asane, jeste praktikovanje joge na svim nivoima života – fizičkom, mentalnom, intelektualnom i na nivou tzv. transcendentalnog bitka ili četvrtog stanja svesti.

Slavica Hinić, praktičar transcedentalne meditacije
Slavica Hinić, praktičar transcedentalne meditacije

Ova joga, koja pomaže napredak u svakom smislu i oživljava  svako područje života, kod nas i u svetu, poznatija je kao transcendentalna  meditacija.

Zahvaljujući indijskom mudracu, fizičaru i prosvetitelju, Maharišiju Mahešu Jogiju, ovo prastaro znanje o integraciji života kroz iskustvo transcendentalne svesti postalo je dostupno milionima ljudi širom sveta, tokom proteklih 55 godina.

Kao odgovor na pitanje štampe o jogi, kako se danas najčešće praktikuje, Mahariši je objasnio: „Joga znači jedinstvo. Jedinstvo znači da unosimo sve više i više celovitosti u polje raznolikosti. Jedna od izreka joge kaže – Joga je superiorna u akciji. Kada želite bolji kvalitet akcije, onda praktikujete jogu – i to jogu na svim nivoima.

Ja sam je morao nazvati „Transcendentalna meditacija”, novo ime, jer sam osećao da se joga obično razume u terminima fizičkih vežbi. One su takođe joga, ali samo na jednom nivou. Zatim, postoji mentalna joga, pa intelektualna joga, ali i samoodnosna joga, koja se zasniva  na samoodnosnoj svesti kao jedinstvenom polju svih zakona prirode. Joga je dobra reč, ali ju je potrebno pravilno razumeti i praktikovati, a rezultat će biti holistička evolucija života.”

Kako joga funkcioniše

Mahariši je objasnio da proces objedinjavanja (joge) počinje sa nivoa jedinstva, koje je naše vlastito sopstvo, tiho i blaženo, duboko unutar svakoga od nas. Mahariši podseća da klasični tekst Patanđalijevih joga sutri kaže da osam udova joge rastu svi zajedno na osnovi iskustva unutrašnje celine – samadhija, transcendentalne svesti. Ovo je naučno potvrđeno sa više od 600 naučnih istraživanja o transcendentalnoj meditaciji i njenim naprednim programima.

Istraživanja pokazuju da redovno upražnjavanje ove tehnike donosi mnogobrojne koristi za svako područje života:

  • Smanjen stres, anksioznost i depresiju
  • Ojačavanje uma i poboljšanje zdravlja neurona
  • Smanjenje tegoba kod srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska i dijabetesa
  • Smanjenje bolesti svih vrsta
  • Povećana energija i efikasnost u radu
  • Unapređenje nivoa poslovanja i produktivnosti
  • Povećana sreća

Naučno je dokazano da svakodnevna praksa transcendentalne meditacije donosi duboki odmor duhu i telu i time smanjuje umor i stres. Istraživanja jasno pokazuju prirodno smanjenje stope disanja tokom TM tehnike – 25% veće nego kod kontrolne grupe – i porast bazalnog otpora kože do 70%. Zahvaljujući ovom dubokom stanju odmora, stvara se jedinstveno stanje fiziologije, koje pomaže regulisanju kortizola i drugih hormona povezanih sa hroničnim stresom, kao i zdraviji nivo serotonina – neurotransmitera povezanog sa raspoloženjem.

Studija objavljena u žurnalu „Psychosomatic Medicine” pokazala je da je stopa prijema u bolnice kod praktično svih kategorija bolesti manja kod onih koji vežbaju transcendentalnu meditaciju (TM).

Ovo je utvrđeno ne samo za telesne bolesti (smanjenje 50%) već i za šokantna smanjenja kod duševnih problema i zloupotrebe droga i alkohola. Što je još važnije, EEG merenja pokazuju više nivoe alfa koherencije preko celog mozga – povećanu integraciju i uređenost rada mozga, što nadalje razdvaja TM tehniku od obične relaksacije i drugih vrsta meditacije.

Sedam koraka učenja

Učenje ove holističke joge jednostavno je i odvija se u sedam koraka putem sistematizovanog kursa koji vas osposobljava da tehniku samostalno vežbate kod kuće, dva puta na dan, udobno sedeći, zatvorenih očiju. Na samom početku obuke kaže se da svako ko može da misli, može i da nauči da meditira, odosno, da može da iskusi ovo tiho polje transcendentalne svesti ili iskustvo transcendentalnog jedinstva unutar sebe.

Na tečaju transcendentalne meditacije, koji traje samo nekoliko dana, a koji se vežba celog života, dobijaju se sva potrebna znanja i umeća za ispravnu vežbu. U to ulaze uvodno i pripremno predavanje, lični intervju sa svakim polaznikom, uvođenje u meditaciju, tri dana provere i vrednovanja iskustava koja se javljaju odmah nakon prve prakse meditacije. Nakon toga svakom polazniku dostupan je obiman program podrške radi postizanja najboljih rezultata u najkraćem roku.

Važno je naglasiti da bavljenje ovom celovitom jogom nije uslovljeno podnebljem u kome smo rođeni, religioznim uverenjima, životnim interesovanjima, stepenom obrazovanja ili starosnom dobi. Svako može da iskusi tiho polje unutar sebe i poboljša svoj kvalitet života.

Potreba za jogom, u pravom značenju ove reči, danas je postala imperativ i neophodnost  života. Pokazalo se da je bez iskustva celine, život oslobođen straha, bolesti i nezadovoljstva nedostižan, uprkos materijalnim zadovoljstvima. Cela naša evolucija jeste priča o „jedinstvu” kao početku i kraju svega. Življenje jedinstva u svetu različitosti jeste stanje holističke joge.