Saturn u Strelcu biće u trigonu sa Uranom u Ovnu do kraja aprila, pa onda opet u oktobru i novembru ove godine, ali i u narednoj 2017. godini.

Ovo je šansa da jedan drugom pruže ruku onaj koji dolazi iz prošlosti i onaj koji dolazi iz budućnosti bez obzira koliko se mrsko gledali.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

To je savez prošlosti i budućnosti, pa sve ono što je staro i što pripada prošlosti, neće moći da se izrazi, ako ne prihvati neke nove pravce.

Isto tako, svako zauzimanje novog pravca neće moći da se izrazi, ako se ne prihvati iskustvo i mudrost iz prošlosti, ali pod uslovom da iskustvo sagleda svoju prošlost iz nekog novog ugla. Držati se onog što imate, ali menjati pravac, pa od starog i dobro poznatog, napraviti nešto sasvim novo.

Možda ćete imati osećaj da se vreme ubrzava i da imate sve manje i manje vremena da uradite neke stvari, jer ovaj aspekt govori: „Nema vremena da se mnogo razmišlja“ ili „Nema više vremena da se čeka pravi čas ili trenutak.“

Što brže budete delovali i razmišljali, imaćete i mogućnost da materijalizujete svoje planove i učinite ih stvarnim, ako ste spremi da eksperimentišete sa njima.

Pa, svako ko bude imao hrabrost da isprati svoju viziju i intuiciju tako što će iznenaditi sebe, ali i druge, može kao saveznika pridobiti vreme.

Saturn i Uran su neprijatelji od davnina, jer je u čoveku prisutan strah da pređe Saturnovu granicu, zato što smatra da je do njegove granice sve sigurno, provereno i opipljivo, pa odbija da se suoči sa novim iskustvima. Čovek je sklon pre da pita da bi mogao uopšte nešto novo da prihati.

“Da li je to sigurno? Da li je provereno?“, nego što će sa upustiti u avanturu nepoznatog i sasvim novog iskustva. Zbog toga je potrebno prihvatiti poruku Urana koji u trigonu sa Saturnom: „Ovo je čas da se oslobodite iz tamnice materije i identifikacije sa materijom. Samo snagom uma, koji je sposoban da ide iza ovih granica možete i izađi iz krutih i struskturisanih formi.“

nebula-1055646_1280

Ovde se snagom vizija, kao i snagom uma, koji prevazilazi sve ono što smo učili u školama i što se do sada smatralo jedino prihvatljivim, može zagospodariti nekim novim znanjima i pravcima, pa i silama prirode, a onda i primeniti.

Aspekt ove dve planete ukazuje i početak vremena, kada sa naučne scene silaze naučnici, koji se drže krutih i egzaktnih činjenica i koji se plaše da ako izgovore bilo šta drugačije, mogu izgubiti svoju reputaciju i status.

Ovo je vreme kada na scenu stupaju underground naučnici, koje su do sada nazivali šarlatanima. Međutim, nova saznanja počinju da se učvršćuju, pa veza između Urana i Saturna govori da misao utiče na suptilne energije, a preko njih i na stanje fizičkog zdravlja i fizičkog tela (Saturn). Zbog toga se sa ovim aspektom i Saturn pojavljuje u nekom novom svetlu čineći vidljivim i primenjujući ove kreativne i inovatorske vizije Urana, koje uvek idu ispred vremena.

space-624250_1280Saturn je uvek prisilno naglašavanje određenih i starih formi i pravila, kao i strogo određenih oblika ponašanja, samo zbog toga što je to nekada neko rekao ili samo zbog toga što se to tako ranije radilo.

To vam je slično, što možete često čuti, kada se neko nekom obraća: „U moje vreme je bilo…“, jer je tada imalo smisla, ali to što je tada imalo smisla, ne znači da ima smisla i danas ili da će imati smisla u budućnosti.

Saturn pokazuje svoju udeo i delotvornost u prošlosti, što nije garancija za budućnost, dok je Uran uvek okrenut ka budućnosti, ali u cilju menjanja svega onog iz prošlosti. Sa trigonom između ove dve planete sklapa se  savez: „Ja ću ti dati nove vizije i ideje, koje sada možeš da materijalizuješ i upotrebiš u nauci, medicini, politici, istraživanju prirode i prirodnih zakona, pa i čoveka.“

Zbog toga je pod uticajem ovog aspekta potrebno razvijati Uranovsku svest, jer u suprotnom može nam se desiti iznenadna kriza i prodrmati temelje koje smo već izgradili i koji će onda izgledati, isto onako kao kada zemljotres sravni ili poruši zgrade i kuće u nekom gradu.

Sve ovo može se manifestvati i kao konflikt sa roditeljima, autoritetima, pa i partnerom ili sa bilo čim drugim što predstavlja simbol tvrdih i krutih stavova i tradicije.

To je ona, kako često umemo da kažemo,  slučajnost koja namesti i donese okolnost ili događaj, koji će prodrmati našu prividnu sigurnost, ali i stabilnost društvenih vrednosti i način razmišljanja, koji se zasniva na tradiciji.

Pojedinac koji nije u stanju svoj um da proširi iznad granica Saturna ili koji ima strah da svoj um protegne do neba i oblaka, jer svoj um čvrsto veže sa zemljom, obično dobije spoljne okolnosti, koje za njega mogu biti neprijatno iznenađujuće.

Na primer – kriza u braku, otkaz, poslovni brodolom, krah statusa, nesreće, materijalni gubici, jer su sve ovo situacije koje se nameštaju zato što čovek neće ili ne može da isprati i prepozna poriv za oslobađanjem od nekih spoljašnjih formi i obeležja.

universe-1057270_1280

Iskoristite ovaj aspekt tako što ćete delujući kroz samodisciplinu i praktične veštine iskoristite inspirativne ideje Urana.

Ovo je sposobnost da se brzo i munjevito uči iz životnog iskustva, ali ne gubite vreme ponavljajući ustaljene i stare obrasce ponašanja i ponavljajući ista iskustva. Možete biti i inspiracija ljudima koji ne žele da promene svoje navike ili koji ne žele da promene nešto u svom životu.

Ovo je spoj starih i novih impulsa, pa tako može i neko da vam se vrati iz prošlosti, ali kao sasvim druga i nova osoba nego što je bila nekada i da vas dalje inspiriše. Iskoristite sve informacije i znanja koja se stiču iskustvom i zato slobodno priđite čoveku koji iza sebe ima veliko životno iskustvo, jer ćete dobiti ideju, kako da ostvarite svoje vizije, koje prevazilaze granice fizičkog i materijalnog.

Pod uticajem ovog aspekta čovek se manje oseća usamljenim, jer ima priliku da pruži doprinos grupnom radu ili nekoj grupi, ali samo ako se sa njima oseća mentalno povezano i srodno. Biće uspostvaljena komunikacija između onih koji se čvrsto drže za prošlost i onih koji pokušavaju da objasne značaj novog doba, vodolijskog doba i značaj novog svetskog poretka.