Iz zgloba kuka kreće korak. Iskoračiti, krenuti i, uopšte, kretati se, kao fizičke, ali i kao simbolične životne radnje, začinju se upravo u ovim, velikim zglobovima.

Značaj kukova je time u sferi napredovanja i načina pravljenja iskoraka u različite oblasti života neosporan.

Autorka teksta: Sanja Petković, psihoterapeut, joga instruktor, kreator holističkog terapijskog koncepta Spirit&Move Foto: Darko Bursać
Autorka teksta: Sanja Petković, psihoterapeut, joga instruktor, kreator holističkog terapijskog koncepta Spirit&Move
Foto: Darko Bursać

Ako malo pažljivije pogledamo definiciju ostalih glavnih funkcija ovog zgloba u našem telu, postaje još jasnije sa koliko važnih životnih oblasti je on povezan – podržava težinu (tela), omogućava balans (telu) i u kretanju i u statičnom stanju, daje stabilnost (telu), omogućava zaštitu reproduktivnog sistema i donjeg sistema organa za varenje i izlučivanje.

Zdravlje i stanje kukova ukazuje na naš način ophođenja prema ovim sferama života – kretanje ka (nečemu, tj. ciljevima), nošenje težine, stabilnost, balans, podrška reprodukciji (stvaranju), podrška eliminisanju nepotrebnog i suvišnog, govori o navikama koje smo u ovim oblastima razvili, o strahovima koje za njih vezujemo i mentalnim stavovima koje prema svemu navedenom imamo.

Odatle pokrećemo vitalnu energiju i preko nje se energetski povezujemo sa Zemljom.

Po stanju i položaju karlice možemo zaključiti kako se neko pokreće, kako ide kroz svoj život, kako i koliko stabilno stoji na svojim nogama, tj. na zemlji.

Kontakt sa zemljom je kontakt sa osnovnim, sa počecima, korenjem. Energija rasta i razvoja kreće iz zemlje. Zemlja je simbol plodnosti. Za nekoga kažemo da je uzemljen kada je prisutan, stabilan, svestan trenutka u kome je i sam i svet oko njega, razuman, realan u odmeravanju različitih mogućnosti. Repni i sakralni pršljenovi kičme koji su smešteni u karličnoj zoni, zaduženi su za nervne puteve kojima aktiviramo reproduktivni (stvaralački) aspekt svoga života, a time i seksualni.

Zatim, analni, ali i uopšte želju za pokretom. Promene na ovim pršljenovima alarmiraju na konflikte u tim životnim zonama – kreacija, reprodukcija, zadovoljstvo, uživanje, prepuštanje, davanje, primanje, želja za napretkom, iskorakom, rastom i razvojem.

Ako karlicu posmatramo iz profila, postoje dva osnovna položaja karlice – nagnuta ka nazad ili nagnuta ka napred.

Ako je karlica nagnuta u nazad, donji deo leđa i zadnjica postaju zaravnjeni. Ovakve osobe obično potiskuju seksualnost i ostaju suzdržani u emotivnom ispoljavanju i aktivnosti. Naglasak ostaje na razumnom, ne na osećajnom. Manje energije odlazi u stomak (osećanja) ali i u noge (životni oslonac), koje neretko izgledaju nerazvijene.

Karlica nagnuta ka napred spontano izbacuje sedalnu regiju unazad, zakrivljuje donji deo leđa i istura stomak na napred. Osobe ovakve karlice senzualne su, emotivne i otvoreno su u kontaktu sa svojom seksualnom energijom, koja nekada može da bude i prenaglašena.

Često imaju jake i razvijene noge, kao odraz potrebe za stabilnošću, sigurnošću i dobrim fokusom. Iako ne potiskuju seksualni i emotivni aspekt života, ne znači da se u ispoljavanju istog dobro snalaze. Moguće je da će imati teškoće u pražnjenju energije (emotivne, seksualne), zbog čega se seksualnost može još više naglašavati. Dok neispoljene emocije mogu stvarati stomačne probleme u vidu nadutosti, problema sa varenjem, zatvore i hemoroide, ali i dalje, probleme torakalne regije, astma, bronhitis, alergije.

Kukovi, kao deo karlice, takođe rezonuju sa istim zemljanim aspektima života, kao i sama karlica.

Pored funkcije davanja stabilnosti, potpore celome telu, i zaštite stvaralačke telesne regije, njihova najupečatljivija uloga ogleda se u kretanju.

Kretati se u životu možemo u svim pravcima, ka napred, u nazad, levo-desno (tj. horizontalno, ne praveći promene u novo niti se vraćajući u staro) i tako dalje. Ali, da bismo bilo kakav pokret napravili, potreban nam je iskorak. Kada pravimo korak ili iskorak, iz jedne postojeće tačke, izmeštamo se u drugu.

Dakle, bilo da je to napred ili nazad, dešava se nakakva promena prethodnog (životnog) položaja. Nismo više na istom. Pomerili smo se. Šta se onda sa nama zaparavo dešava kada imamo problem sa kukom ili kukovima? Kada su, na primer, bolni, kruti, zatvoreni, ili pak povređeni, oštećeni (oba ili jedan).

Kakva je to i zašto potreba da obustavimo svoje kretanje, svoje iskorake u novo, iz postojećeg u drugačije? Zašto zatvaramo tu oblast svoga života, ili još bolje, zašto joj otežavamo?

Svakako da se u podnožju svega nalaze sumnje i strahovi. Naše nesigurnosti i usvojena uverenja da se u nečemu nećemo baš dobro snaći, da ćemo izgubiti tlo pod nogama, nagnavaju nas da postajemo kruti u tom razmišljanju, pa time i u delu tela kao što su kukovi i karlica. Mišljenje koje na taj način usvajamo o sebi, ne samo što se fizički na nas odražava, nego podriva i druge mentalno – emotivne aspekte, oduzima od hrabrosti, gradi nepoverenje prema životnim snovima i vizijama, sužava opseg mašte.

Ako problem kuka ili kukova nagna osobu na fizičko mirovanje, sasvim izvesno joj daje priliku da probudi u sebi niz pitanja, a jedno od važnijih je o načinu kretanja i o tome ka čemu se osoba kreće.

Da li ste, na primer, trčali kroz život ili se sputavali? Može li to sada odmerenije i stabilnije? Ka kakvim ciljevima ste se kretali i šta vam je do sada bilo važno? Jeste li bežali od unutrašnjih promena, pa ste se zaletali ka spoljnim dostignućima? Mogu li životni ciljevi sada da se pounutre i da se sagleda šta se od sebe zaista želi postići i gde se zapravo želi stići? Jeste li realni u onome što želite postići? Oslanjate li se na sebe ili tražite oslonac napolju, što je isto što i spoljni ciljevi, odnosno, potreba da se dokažemo spolja?

Nakon ovakvih pitanja i iskrenih odgovora, osoba daje sebi priliku za drugačiji napredak. Iskorak se počinje praviti u unutrašnjoj ravni života, odakle zapravo kreće pravi i sitinski pokret, diktiran spoznajom sebe, a ne nametnutim spoljnjim ciljevima.

#1 Utthita Hasta Padangusthasana

utthita hasta padangusthasana
Sanja Petković Foto privatna arhiva

Iz stabilnog stojećeg položaja, odignite jednu nogu koju hvatate za veliki prst noge. Radite na tome da ispravljate vremenom oba kolena. Vremenom se preklapate grudima u pravcu kolena. U nastavku, nogu otklanjate u stranu. Ako ste stabilni, glavu okrećete u suprotnu stranu. Kao varijaciju, umesto ispružene, noga može biti savijena u kolenu, pri čemu je onda držite za koleno ili potkolenicu.

#2 Prasarita Padottanasana

prasarita padotanasanaRazdvojte stopala kao na slici, tako da vam pete budu u jednoj liniji. Prsti nogu mogu blago ići ka unutra. Preklopite se na napred. Uhvatite velike prste na nogama. Ako je to zahtevno, obuhvatite listove. Laktove povijate i privlačite ka kolenima. Ramena su raširena i dignuta ka plafonu. Teme glave se spušta u pravcu zemlje. Glava i vrat su relaksirani. Ono što nije bitno je da li vam glava dotiče pod. Važnije je da ispravljate grudnu krivinu u leđima i da ispravljate vrat.

#3 Eka Pada Raja Kapotasana – varijacije

eka pada raja kapotasana (1)Pripremni položaj za položaj goluba. Privucite npr. desno stopalo ka levoj preponi, tako da potkolenica ostane ispred vas. Desno koleno koje je savijeno, povlačite u stranu tako da vam ne bude ispod grudnog koša, nego izvan linije rebara. Pomažite se rukama u osloncu, dok postepeno kreirate prostor u kukovima tj. dok se postepeno karlicom krećete ka zemlji.

U redu je da se po malo krećete levo-desno dok ne osetite i desni bok i levu preponu. Izdužujte levu nogu unazad, tako da je držite pruženu i spuštenu na zemlju preko sredine čašice kolena, i čineći je paralelnom sa dugačkom linijom prostirke. Ovde položaj može biti zaustavljen.

Zarad daljeg otvaranja bokova, možete se preklopiti ka napred na podlaktice, ili na celu dužinu ruku, tako da vam desno koleno viri sa strane i da je vidljivo iz ptičije perspektive. Asanu ponovite i drugom stranom tela.

#4 Utthan Pristhasana (položaj guštera)

utthan pristhasanaOvo je zahtevnija asana. Pripremajući se za Anjanayasanu (položaj mesečevog srpa), spustite se na podlaktice. Ako vam je leva noga pružena nazad, a desna savijena u kolenu napred, podvucite desnu podlakticu ispod desne noge, oslanjajući je koliko je moguće na pod. Levu podlakticu iskosite ispred sebe. Odignite levo koleno od zemlje, upirući prstima levog stopala o pod. Leva noga ostaje snažna i zategnuta dok se oslnjate na desno stopalo i podlaktice. Kukovi ostaju nisko. Ponovite i drugom stranom tela.

#5 Baddha Konasana (položaj ograničenog ugla)

baddha konasanaIz sedećag položaja, sastavite tabane ispred sebe i približite ih ka karlici. Šakama koje su iza leđa, odižite se više puta od poda karlicom, spuštajući kolena ka zemlji. Najposle, možete uhvatiti šakama stopala, nastaviti da spuštate kolena i ispravljati leđa. Ne morate se spuštati ka napred ako vam je ovo dovoljno, ali ako idete ka tome, težite da ispravljate leđa, težeći stomakom ka stopalima. Vodite računa da ne stežete ramena i vrat.

#6 Ananada Balasana (položaj srećne bebe)

ananda balasanaLežeći na leđima, privucite kolena na grudi, a zatim ih raširite tako da dok držite stopala i približavate ih ka sebi, kolena padaju ka ramenima i pazušnim jamama, pored rebara.