Podržite regionalnu kampanju protiv nasilja u porodici

“Potpisujem: Sa reči – u akciju”!

U prošloj godini do policije je stiglo oko 6.000 prijava nasilja u porodici, od čega je 3.642 policija prosledila tužilaštvu. Osuđeno je 1.712, od čega samo 634 zatvorskom kaznom, ostalo su uslovne i novčane kazne. U istom periodu, nasilnicima je izrečeno samo 70 mera iseljenja, a kuće je moralo da napusti 1.250 žena sa svojom decom.

AZC NASTAVAK KAMPANJE OGLAS 1-2 SRBIJA_priprema (2)-page-001

 

Ova poražavajuća statistika najbolje pokazuje da Srbija ne primenjuje Istanbulsku konvenciju, koju je ratifikovala 2013. godine godine. Polazeći od toga, glavna poruka ovogodišnje kampanje Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija „Potpisujem“ jeste da se zajedno sa građanima pošalje poruka državi, da ne primenjujući u praksi odredbe međunarodne konvencije, uskraćuje žrtvama primerenu zaštitu.

Iz tog razloga, ove godine kampanja se vodi pod sloganom „Sa reči – u akciju!“.

Pozivamo vas da u vreme trajanja kampanje, tokom novembra i decembra 2015, putem društvenih mreža i mejlova podržite kampanju i pozovete Vladu Srbije na odgovornost.

Regionalna kampanja Potpisujem deo je višegodišnje borbe protiv nasilja u porodici koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije iz zemlje i regiona. Kampanja je posvećena primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), a treću godinu za redom je organizuje Autonomni ženski centar.

Podržite kampanju protiv nasilja u porodici i pošaljite razglednicu Vladi Srbije.