Šta je to, ili ko je to, što muškarce u Srbiji vaspitava da ne poštuje žene? A šta nagoni pojedine žene da takve stavove dele rađe sa takvim muškarcima? Šta doprinosi tome da od društva koje se nekada ponosilo borbom za jednakost polova, mi postajemo društvo u kojem se žene osećaju da su ugrožene od muškaraca, a muškarci da su inferiorni u odnosu na žene?