Iva se javila na terapiju zbog agorafobije (strah od otvorenog prostora, javnih mesta i situacije kada je okružena mnoštvom ljudi).

Na uvodnoj seansi govori kako često ne može da izađe iz kuće napolje jer je obuzimaju strahovi. Ne može da ode u prodavnicu. Kad god se nađe unutar malog prostora ili tamo gde ima mnogo ljudi, oseća se naglašeno nelagodno i mora odmah da izađe. Odlaže više godina odlazak kod lekara i kod zubara.

Igor Pavluković, telesni psihoterapeut

Kada ide u bilo kakvu kupovinu sa porodicom, obično sedi u autu dok njeni suprug i sin odlaze da nešto kupe. Ne druži se sa prijateljima, retko viđa i članove uže porodice, jer kada joj neko dođe u posetu oseća pojačanu anksioznost.

Pročitajte i ovo: Zašto zaljubljenost danas više nema vrednost kao nekada?

Sve je to veoma ometa u obavljanju svakodnevnih obaveza. Nezaposlena je, ali se i ne oseća sposobnom da radi. Obavlja kućne poslove i brine o sinu, ali samo unutar kuće. Ne odlazi na roditeljske sastanke i uopšte na mesta gde se okuplja veći broj ljudi. To joj ometa i odnose sa bliskim osobama. Provodi vreme na društvenim mrežama, ali joj se i tu povremeno javljaju strahovi.

Tokom početne vežbe disanja i traganja za simptomima poremećaja, Iva reaguje pojačanim stresom na produbljivanje disanja. Primećujem kako se njeno telo opire unošenju bilo kakve promene u svakodnevicu i u trenutno stanje organizma. Pomažem joj da se opusti uz instrukcije da lagano diše i da radi vežbe pokreta telom na određeni način. Usmeravam je da oseti na kojim se mestima, u kojim delovima njenog tela nalaze osećaji neprijatnosti i napetosti, tj. gde oseća strah dok razmišlja o situacijama koje joj izazivaju strah.

Pročitajte i ovo: Specifične fobije – Kako reagovati na najčešće anksiozne poremećaje

Iva pozitivno reaguje na blag pritisak na te delove. Lagani dodir, blaga masaža i pokretanje tih delova tela pokreću proces koji ide ka uspostavljanju bolje psihofizičke ravnoteže.

Pročitajte i ovo: Kako da pomognete osobi koja je u depresiji

U daljem toku terapije primenjujem set vežbi iz domena telesne psihoterapije koje “oživljavaju” energetski ispražnjene delove tela i koje izvlače zakočen i potisnut stres iz pojedinih grupa mišića. To se direktno odražava na promenu Ivinog raspoloženja. Ona postaje otvorenija i dobija više motivacije da se pokrene iz preterano pasivnog stanja.

Prijavljuje mi da je došlo do promene već nakon nekoliko seansi. Počela je da viša pažnje obraća na svakodnevne kućne aktivnosti i da ih obavlja u većoj meri nego ranije. Još uvek je povremeno obuzme umor i malodušnost ali u manjoj meri nego ranije. Osećanje anksioznosti se javlja u primetno manjoj meri. Prošlo je više od nedelju dana da nije osetila pojačanu anksioznost, a ranije se pojačana anksioznost javljala u proseku dva-tri puta u toku jedne nedelje.

Pročitajte i ovo: Emotivne blokade, odbrambeni mehanizmi i realna sposobnost shvatanja problema

Iva postaje motivisana da primenjuje savete koje dobija na terapijama u svakodnevnom životu i odnosima. Uviđa da joj to pomaže i da se oseća sve bolje. Članovi njene porodice počinju da primećuju pozitivne promene kod nje.

Pročitajte i ovo: Depresija i kako da pomognete sebi ako ste depresivni

Tokom terapije istražujemo Ivino detinjstvo i događaje iz prošlosti, kako bi ona uvidela uzroke svojih strahova i zamenila dosadašnje modele svojih reakcija i svog ponašanja novim i efikasnijim modelima za prevazilaženje agorafobije.

Iva uviđa kako ne voli da bude izložena pogledima drugih ljudi ali isto tako uviđa da drugi ljudi idu svojim poslom i da se ne bave njom kada je na ulici, u prodavnici i na mestima gde se nalazi veći broj ljudi. Postaje svesnija uzroka svojih nesigurnosti. Prepričava mi sa osmehom kako je uspela da uđe sa sinom u supermarket i da provede unutra više od pola sata dok nije osetila potrebu da izađe.

Pročitajte i ovo: Emocionalna previranja i fizičke manifestacije napada panike

Govori kako joj uspeva da svakodnevno odlazi u manju prodavnicu u ulici gde stanuje. Sa članovima porodice ima otvorenije i bolje odnose.

Pročitajte i ovo: Uzroci odsustva ili smanjene seksualne želje i kako se izboriti sa problemom

Nakon dubinske analize uzroka njene fobije i dodatnog rada na uspostavljanju boljeg odnosa i nalaženju svoje životne svrhe, Iva odlazi na prijem sa mužem povodom proslave njegove firme, gde bez neprijatnosti razgovara sa ljudima i uspeva da ostane duže od dva sata, što smatra svojim velikim uspehom. Nakon toga odlazi na lekarski pregled bez straha. Uspeva da ode sama u kupovinu u supermarket.

Počinje nakon više godina sa vozi auto duže od samo dve-tri ulice dalje od kuće. Postaje sposobna da sama odvozi autom svakog dana svog sina koji ide u niži razred osnovne škole na sportske treninge koje ima u užem centru grada, a oni žive na periferiji. Sama ga i vraća autom sa treninga. Anksioznosti se javljaju jako retko i ne više u pojačanom intenzitetu da bi to moglo da joj ometa svakodnevni život.