Kako stvari stoje, ispostavlja se da zadovoljstvo u vezi nema nikakve veze sa tim koliko ste duhoviti ili romantični.

Postoji jedna osobina ličnosti, koja može da predstavlja pretnju u vezi, a prema kojoj se vrlo dosledno može predvideti koliko će partneri da budu zadovoljni u vezi, do koje se može doći davanjem odgovora na nekoliko vrlo jednostavnih pitanja.
Foto Allef V.
Foto Allef V.

I to na skali od jedan, nimalo, do pet, veoma.

#1 Koliko obraćate pažnju na detalje?

#2 Da li odmah završavate potrebne poslove?

#3 Volite li red?

#4 Pratite li raspored?

#5 Vodite li računa o tome da ste uvek dobro pripremljeni?

Ono po čemu se vrlo pouzdano može predvideti zadovoljstvo partnera u vezi nije vickasti smisao za humor ili sklonost grandioznim romantičnim gestovima, već savesnost.

Ako imate od 21 do 25 poena, znači da ste vrlo savesni, 16 – 20 donekle savesni, a 15 ili manje, niste naročito savesni.

Ovo bi moglo da deluje iznenađujuće i začuđujuće, jer savesni ljudi pre bi mogli da se podvedu pod neromantične, ako ne i vrlo dosadne. Međutim, druge osobine, kao što je uživanje u novim stvarima, može da bude dobro ili loše, u zavisnosti od vašeg partnera i fazi odnosa u kojoj ste. Naposletku, čini se da većina nas ipak želi partnera koji će održati svoja obećanja, raditi svoj deo kućnih poslova, pamtiti rođendane i godišnjice, biti odan, posvećen i veran – što su sve odlike savesnih ljudi i preduslovi za zadovoljavajuću vezu.

Kao da navedeno nije dovoljno, savesni ljudi, na svim nivoima obrazovanja i ekonomskog statusa, takođe, žive duže.

Tako da hajde da podignemo čašu, razumne veličine, za sve ‘dosadne’’, ali savesne ljude jer ta osobina ličnosti je preduslov za izgradnju zadovoljavajuće partnerske veze.