Elastičnost je sposobnost pronalaženja kapaciteta (prilike) da budete srećni u razočarenjima ili neuspesima, to jest, sposobnost brzog oporavka od poteškoća. Ili, u jednoj reči – žilavost (otpornost, prilagodljivost svakoj situaciji). Evo kako da trenirate ovaj resurs uma.

U praksi biti otporan znači imati sposobnost crpljenja pozitivne snage iz najnegativnijih i najstresnijih događaja.

To je snaga koja dolazi iznutra i koja nas navodi da bol pretvorimo u resurs, kako bismo imali koristi od onoga što je u početku izgledalo samo kao nešto negativno.

Pročitajte i ovo: ŽENOHOLIK  – dominantni seksualni predator

Otpornost, kada se istrenira i razvije, menja životnu perspektivu jer nam pokazuje strane nas samih koje nije lako shvatiti u pozitivnim životnim situacijama.

Evo kako da razvijete svoju otpornost i izvučete pozitivnost i iz najgorih događaja.

Ne žali se!

Recite Ne žaljenju. Ono nije ni od kakve koristi, osim da vas natera da se usredsredite na negativne strane situacije.

Pročitajte i ovo: Pazi koga biraš: Što u izlogu, to u radnji!

Umesto da razmišljate o tome koliko ste nesrećni, pokušajte da se usredsredite na mogućnosti koje se mogu otvoriti pred vašim očima.

Možete pokušati da rešite situaciju procenom sredstava kojima raspolažete, pored otpornosti treniraćete i rešavanje problema.

Izbegavajte presude

Ako neku situaciju procenite kao pogrešnu ili ukažete na ponašanje (naše ili nečije drugo) koje definišete kao štetno, to će dovesti do blokiranja naše sposobnosti da budemo otporni i u tome pronađemo pozitivne strane.

Pročitajte i ovo: O lošim stvarima se (ne) priča: Zašto ćutanje (ni)je zlato?

Iz tog razloga možete početi da gledate na taj negativni događaj kao na nešto što sadrži poruku i što vam može reći nešto važno o vama samima.

Potražite svoju priliku

Sve što nam se dešava sadrži priliku za rast. Čak i najgora i najstresnija situacija u sebi ima važnu evolucionu priliku.

Pročitajte i ovo: Da li je STRES dobar ili loš? Iskoristi ga u svoju korist!

U stvari, upravo negativni događaji nude pravi podsticaj za evoluciju i ponovno otkrivanje u nama resursa i sposobnosti za koje nikada nismo mislili da ih imamo.

Da živimo samo u pozitivnim uslovima, ne bismo mogli da otkrijemo one strane ličnosti koje nas čine izdržljivima.

Trenirajte svakodnevno

Ako želite da iskoristite ovaj važan resurs, trebalo bi da počnete da ga trenirate svaki dan. Kada se dogodi nešto posebno stresno, potražite drugi ugao gledanja na situaciju.

Pročitajte i ovo: Emocionalno iskustvo ljubavnog trougla

Na primer, ako ste zaglavljeni u saobraćaju, mogli biste da promenite percepciju tog trenutka videći ga kao priliku da slušate svoju omiljenu muziku i glasno pevate.

Ove male vežbe, ako se izvode svakodnevno, dovešće do optimističnijih pogleda na život. I automatski ćete da budete srećniji.