Povremeno čovek potpuno blokira svoju sposobnost da vizuelizira ili mašta po svojoj volji i oseća da “nikako ne može”.

Ova vrsta blokade uglavnom se javlja iz straha i može se nadvladati ako to čovek želi.

Obično čovek blokira svoju sposobnost da koristi kreativnu vizuelizaciju iz straha od onoga na što može naići kada “gleda” unutar sebe – straha od sopstvenih nepriznatih osećanja i emocija.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Na primer, jedan od mojih učenika nikako nije mogao vizuelizira, kaže učiteljiva vizuelizacije Shakti Gawain, i stalno je padao u san u toku meditacija. Otkrilo se da je jednom prilikom doživeo jedno veoma emocionalno iskustvo u toku vizualizacije. Naime, bio je uplašen da će mu biti neprijatno ukoliko postane emocionalan pred drugima. Jedina je istina da nema ničega u nama samima što nas može povrediti. Jedino strah od doživljavanja naših sopstvenih osjećanja može nas držati zatvorenim.

Ukoliko se bilo šta neobično ili neočekivano pojavi u toku meditacije, najbolje je to potpuno razmotriti, zadržati ga i iskusiti što više možete i ustanovićete da gubi svu negativnu snagu nad vama.

Naši se strahovi javljaju od stvari sa kojima se ne suočavamo. Čim budemo spremni da se sukobimo potpuno i duboko s izvorom straha, on gubi svoju snagu. Srećom, takvi problemi kod vizuelizacije su retki.

Po pravilu, kreativna vizuelizacija dolazi prirodno, i što je više vežbate, to postaje lakša.