Američka agencija za hranu i lekove (FDA) objavila je javno upozorenje da su retki tipovi raka povezani sa operacijama implantacije dojke.

U izveštaju koji je objavila Agencija za hranu i lekove SAD stoji da je otkriveno da su određeni karcinomi, kao što je karcinom ljuspastih (pločastih) ćelija epitela (SCC) i različiti limfomi, ustanovljeni u ožiljnom tkivu koje se formira oko implantata u grudima, prenosi Si-En-En.

Agencija napominje da iako je pojava ovih karcinoma u kapsuli oko implantata u grudima retka, zdravstveni radnici i ljudi koji žele da se pidvrgnu ovoj operaciji treba da budu svesni rizika i da prijave sve slučajeve raka koji se pojave oko implantata.

Image by Freepik
foto freepik.com

Agencija, takođe, navodi da su o postojanju ovih novih limfoma obavešteni tek nedavno analizom novih podataka dobijenih posle pregleda implantata dojke koji nisu isti kao prethodno prijavljeni anaplastični limfomi velikih ćelija povezanih sa ovom vrstom implantata.

Preliminarni pregled objavljene literature otkrio je manje od 20 slučajeva SCC i manje od 30 slučajeva različitih limfoma u ožiljnom tkivu oko implantata dojke, navela je agencija.

Napominje se da ljudi sa implantatima u grudima ne moraju da menjaju svoju rutinsku medicinsku negu ili žure da ih uklone u svetlu ove najave, ali bi trebalo da budu svesni nekih od prijavljenih znakova i simptoma, koji uključuju otok, bol, kvržice ili promene na koži.

FDA navodi da tačna stopa incidencije i faktori rizika ovih novoprijavljenih karcinoma ostaju nepoznati i da je „ovo problem koji se tek istražuje i o kome se prikupljaju nove informacije“.

Pružaoci zdravstvenih usluga i ljudi sa implantatima su pozvani da prijave Agenciji sve slučajeve karcinoma ljuspastih ćelija epitela, limfoma ili bilo kojeg drugog karcinoma koji se nalazi oko implantata dojke.

Prošle godine, FDA je ažurirala nekoliko propisa o implantaciji dojke, uključujući novo označavanje sa upozorenjem na kutiji i kontrolnu listu pacijenata koja obaveštava zainteresovane da implantati nisu medicinsko pomagalo koje će trajati doživotno. Od lekara se sada takođe traži da provedu pacijente kroz sve potencijalne zdravstvene probleme koji proizilaze iz operacije implantacije dojke.