Osvetnička pornografija je jedan od oblika nasilja prema ženama u digitalnom okruženju i obuhvata deljenje intimnih video zapisa i fotografija sa drugim osobama, bez dozvole onih koji su na snimku/fotki, kaže Neposlušna.

Krivični zakonik Republike Srbije ne prepoznaje osvetničku pornografiju kao zasebno krivično delo, ali ona može biti obuhvaćena drugim delima – neovlašćenim fotografisanjem (čl.144) ili neovlašćenim objavljivanjem i prikazivanjem tuđeg spisa, portreta i snimka (čl.145) npr.

Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka (čl.145): Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Iako nas sam naziv može uputiti na to da je motiv za osvetničku pornografiju uvek i isključivo osveta, to nije uvek slučaj. Motiv za objavljivanje revenge porna na popularnim pornografskim sajtovima često je zarada, dok u offline svetu do zarade se može doći i podvođenjem.

Godine 2018. su u Petrovcu na Mlavi uhapšeni maloletnici N. B. (17) i N. M. (17) jer su ucenjivanjem prisilili maloletnu S. M. (15) na seksualne odnose sa njima tako što su joj su pretili da će na društvenim mrežama objaviti snimak seksa nje sa bivšim momkom.

Iz straha da snimak ne objave, pristala je na seks sa njima, da bi oni nastavili sa ucenama – organizovali su grupno silovanje SM sa još 10 učesnika, koje su snimili i pretili joj daljim objavljivanjem snimka. Nakon toga, SM se obratila policiji, koja je uhapsila silovatelje.

Bilo bi sjajno da mogu da vam kažem kako da se zaštitite, ali ne mogu. Kamere su male, osetljive su pa snimaju i po mraku, i nemoguće ih je primetiti jer nemaju sve diodu koja svetli pa da ih tako primetite.

Jedino što možete da uradite je da nikad ne delite sopstvene snimke intimne prirode sa drugima, ma koliko im verovale, ili, ukoliko to baš morate, da sakrijete/sklonite lice i/ili karakteristike po kojima vas drugi mogu prepoznati (atipični mladeži ili belezi ili tetovaže).

Ne učestvujete u deljenju ovih sadržaja, niti ih gledajte, čak ni kada su nepoznate žene u pitanju (npr., na porno sajtovima) ili javne ličnosti. Mediji često lešinare osvetničku pornografiju poznatih kako bi digli tiraž i posete, ne nasedajte na to i ne guglajte fotke i videe.

Ako vam se nešto ovako desi, javite se Autonomnom ženskom centru za pomoć na tel. 0800 100 007, email: azc@azc.org.rs.

Jedini način da ovo prestane da se dešava je da ljudi shvate da ovo ne smeju da rade, tj da bude sasvim jasno da se niko neće izvući bez adekvatne zakonske kazne, ali i moralne osude okoline i javnosti.