U prvom delu istoimenog teksta bilo je reči o idealu lepote kroz vekove. Estetika tela uvek je upućivala na lepotu duše, pa je tako spoljašnji izgled govorio o unutrašnjim kvalitetima žene.

Savremeni ideal lepote takođe govori ponešto i o duši. Na koji način?

Filip Stojković, psihološki savetnik, psihoterapeut pod supervizijom

Mislim da je odgovor na pitanje najbolje izražen u sledećem ,,Gde god ima viška, ima i manjka“. Prenaglašena seksualnost, koju promoviše savremena kultura, ne samo da na taj način oblikuje tela, podjednako žena i muškaraca, već tako oblikuje i psihičku strukturu ljudi.

Pročitajte i ovo: Ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svetu ko je: Žena kao meso za zadovoljenje seksualnih perverzija

Telo sada ima gotovo isključivo funkciju zadovoljenja seksualnih poriva, samim tim i duša čoveka tome teži.

Pročitajte i ovo: Seksualne nedoumice mladih ljudi – korisno i za roditelje

Sada je duša potpuno u službi tela, što znači da je na gubitku, jer osim seksualne privlačnosti i opštenja sa drugim ljudskim bićem, čovek želi bliskost, razumevanje, uzajamno prožimanje i uživanje u odnosu čiji je samo jedan segment seksualne prirode.

Seksualnost je sada cilj sam po sebi, a ne sredstvo da se bliskost produbi.

Opasnost od savremene prenaglašene seksualnosti odnosi se podjednako na muškarca i na ženu.

Pročitajte i ovo: Šta se krije iza napada panike: Možeš da bežiš, ali od sebe ne možeš da se sakriješ

Kod muškaraca može izazvati seksualnu opsesivnu neurozu, dok od žena pravi frigidnu lutku koja je na prodaju. Dakle, ovakav vid seksualnosti koja je sama sebi dovoljna ne samo da ne podstiče generalni užitak, već je izuzetno štetna za psihu čoveka i smanjuje opšti kvalitet života, budući da negira sve ostale aspekte partnerskih odnosa.

Pročitajte i ovo: IGRE GLADI – manipulacija u partnerskim odnosima

U kontekstu opsednutosti lepotom najčešće se misli na žene, a to ne samo da nije pravedno, već je i neistinito. Muškarci su jednako posednuti istim ,,demonom“. Čini se da je danas to izraženije nego ikad. Sve su češće estetkse operacije muškaraca, vreme provedeno u teretani ili kozmetičkom salonu izražava se u satima, i to, u jednom danu.

Izdepiliran i nabildovani grudni koš savremenog muškarca jasan je znak da prirodna genitalna erotika gubi na značaju u korist oralno-grudne erotike.

Pročitajte i ovo: Suštinske razlike u shvatanju slobode

Dok genitalna seksualnost znači usmerenost na stvaranje novog života kao jednog od ciljeva ljubavnih odnosa muškarca i žene, seksualnost oralno-grudnog tipa označava regresiju u period detinjstva, gde je sve usmereno na zadovoljenje isključivo svojih potreba, što nije odlika zrelih ličnosti.

Pročitajte i ovo: Zašto nam je strah potreban

Fizička lepota je zaista privlačna. Kada ljudsko oko vidi nešto što je lepo, u telu nastaje hemijski proces koji će prouzrokovati prijatne emocije. Ipak, ne treba zaboraviti da kriterijum lepog nije u potpunosti urođen, već je stečen tj. naučen.

Na taj način lepota je zapravo vezana za složeni vrednosni sistem. Spram onoga što smo o lepoti naučili, tj. u odnosu na to kakav smo vrednosni kriterijum o lepoti usvojili, mi ćemo procenjivati druga ljudska bića koja nas okružuju.

Pročitajte i ovo: Emocionalna nezasitost

Ako je naš vrednosni sistem izgrađen na stavu da su naše potrebe najvažnije, da je telesni užitak ključan za sreću i da je seksualnost najvažniji aspekt ljudskog života, onda je savremena kultura, čiji je glavni akter Narcis i njegov odraz, sasvim jasna.