Na Dan zaljubljenih časti sebe najbolje što umeš!

Prihvati i primenjuj u svom svakodnevnom životu ovih sedam zapovesti ljubavi prema sebi:

  1. Voli sebe!
  2. Razreši emotivnu trauma koja te drži u emotivnom zatvoru!
  3. Ne spuštaj standarde!
  4. Ne pristaj na kompromise samo da ne bi bila sama!
  5. OK je biti sam!
  6. Ne bavi se drugima, već sobom!
  7. Ne Odustaj Od Ljubavi!