U svetu se danas rodi oko 350.000 dece začetih nekom od procedura asistirane reprodukcije (ART).

Ovakve procedure su iz godine u godinu sve uspešnije i jednostavnije i, što je izuzetno značajno, sve sigurnije za pacijente. Potencijalni rizici su isključivo jatrogeni, odnosno, nastaju, bilo kao posledica hormonske terapije i same tehnike postupka, ili ih postupak asistirane reprodukcije indukuje i potencira usled odranije postojeće patologije.

Najozbiljnija komplikacija hormonske stimulacije je hiperstimulacijski sindrom jajnika (OHSS), koji se ispoljava u blažoj formi u 20 – 33% ciklusa; u umerenoj formi u 3 – 6% ciklusa i u ozbiljnoj formi samo u 0,5 do 5% ciklusa.

Pročitajte i ovo: Ženske dojke – kako da ih negujemo i očuvamo njihovo zdravlje

Freeze-all tehnika podrazumeva zamrzavanje svih embriona i odlaganje embriotransfera (ET). Na taj način se značajno smanjuje šansa za razvoj težih oblika OHSS, a pritom nema prekidanja postupka, već se pacijentima pruža šansa za trudnoću nakon vraćanja odmrznutih embriona (FET).

Pročitajte i ovo: Gazim 40-te, hvata me panika za detetom! Ali čemu panika?!

Broj postupaka vraćanja odmrznutih embriona je u stalnom porastu, jer se osim za prevenciju OHSS, ovaj postupak koristi i kod ponovljenih neuspešnih implantacija embriona u svežem ciklusu, kao i zbog sve većeg broja ciklusa sa vraćanjem samo jednog embriona.

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti i lečiti rak grlića materice

“Stopa trudnoća posle transfera u svežim ciklusima nije se značajno promenila poslednjih godina, ali je značajno porasla u ciklusima sa transferom prethodno zamrznutih embriona. Cilj našeg istraživanja u Spebo bolnici u Leskovcu bio je da potvrdimo kako zamrzavanje svih embriona kod pacijentkinja sa sindromom policističnih jajnika značajno smanjuje šansu za nastanak ozbiljne forme OHSS.

Takođe smo želeli da uporedimo uspešnost postupka analizirajući stope kliničkih trudnoća nakon svežeg embriotransfera i nakon vraćanja odmrznutih embriona,” naglašava dr Nebojša Marković, direktor specijalne bolnice za lečenje steriliteta Spebo u Leskovcu.

Pročitajte i ovo: Kako sprečiti pojavu leukoreje – belog pranja

“Rezultati pokazuju da je uspešnost postupka VTO nakon vraćanja odmrznutih embriona znatno bolja u odnosu na embriotransfer u svežem ciklusu kod pacijentkinja sa sindromom policističnih jajnika. Nismo zabeležili nijedan slučaj ozbiljne forme hiperstimulacijskog sindroma, pa se naša iskustva sa ovakvim pacijentkinjama uglavnom poklapaju sa rezultatima do sada objavljene literature.”

Pročitajte i ovo: Istine i zablude o raku dojke

Postupak vraćanja odmrznutih embriona je danas rutinska procedura u sklopu VTO. Zahvaljujući ovom postupku povećava se šansa za trudnoću nakon samo jednog postupka stimulacije ovulacije, a značajno se preveniraju komplikacije, pre svih OHSS.

Uspešnost i ekonomičnost postupka u stalnom su porastu i biće sve bolji, ali će VTO dostići svoj vrhunac tek onda kada se rizici od komplikacija svedu na minimum ili čak nestanu.

Pratite SITO&REŠETO i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter