Karmički odnos često je susret s onim delom sebe koji baš i ne volimo da vidimo u sebi.

Ono što zovemo karmičkom ljubavlju, vrlo brzo vezu pretvara u sukob sa starim obrascima koji svaku takvu vezu dovode u iskušenje. Nakon toga, partneri odlučuju da li da krenu u rešavanje tog tereta ili ponovo beže, uprkos činjenici da je taj beg doneo prekid u prošlom životu.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Jedna osoba je došla na jyotish savetovanje radi pitanja da li će joj se dogoditi novi ljubavni odnos u budućnosti. Razdoblje je pokazivalo da bi ta veza trebalo da se dogodi za dva meseca.

Ova vest bi za svakog bila odlična, ali položaj je govorio da je upravo ta veza bila prekinuta u prošlom životu radi uzajamne ljutnje. U njenom slučaju, položaji su govorili o nerešenoj ljutnji prema partneru koja je dovela do naglog prekida.

Osoba je bila srećna zbog dolaska nove veze, bez obzira na to što se radilo o karmičkoj vezi, u kojoj će se dogoditi prošlo životne  ljutnje. Snaga privlačnosti je vezu na početku činila jakom.

Malo ko može da shvati da je ova ljutnja odbrambeni sistem kako ne bi došlo do prepuštanja.

Nakon četiri meseca, osoba je ponovo došla na savetovanje i potvrdila mi je ono što sam joj rekao. Bila je iznenađena rečenim, ali još više sa svojom situacijom u kojoj je govorila o svojoj i njegovoj zatvorenosti, te njenoj ljutnji koja je predstavljala prepreku za odnos uprkos činjenici da su se privlačili.

Photo by Jon Asato on Unsplash

Ovo je klasična situacija u kojoj se ljudi pitaju što učiniti.

Moj je odgovor da je za svaku situaciju potrebna dobra procena jer promene su specifične za svaku vezu.

Dakle, pored predikcije, potrebno je dijagnostifikovanje problema, a ako ga ne prihvatamo, onda smo slepi posmatrači kojima će svako novo teže razdoblje, ukoliko ne rešimo problem, doneti situacije za raskid.

Odnosi su jednostavni, ali naša upornost u odbijanju ljubavi je nekada zaista nepremostiva.

Kada se napravi dijagnostika, malo ko prihvata činjenicu da je manipulisanje sebe glavno obeležje koje donosi probleme u odnosima.