Eva je rekla zmiji – Vodi me u akciju jer želim da znam.

U šamanizmu, šaman se oblači u ženu kako bi preko nje došao do duhovnog sveta, a u jogi, jogin transformiše Shakti ili žensku energiju, kako bi mogao da dosegne prosvetljenje.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Žena je najvažnija komponenta u razvoju muškarca, dok je ženin zadatak transformacija Animusa, ili muške nesvesne komponente, koja može da bude potisnuta u obliku sirovih muških karakteristika a to su kontrola, nasilnost, negativna logika koje se pretvara  u projekciju i preterano suđenje, a onda ono što smo voleli pretvara se ponekad u monstruoznu situaciju, bezosećajnost i kontrolu.

Pročitajte i ovo: Na kakve muškarce su slabe jake žene?!

Potpuni razvoj žene simboliše proročica Delfi, u kojoj je potpuno integrisan Animus. Žena često može da bude opsednuta Animusom na način da se preterano oslanja na intelekt, ali obično su zaključci koji se dobijaju na kraju analiziranja negativni, pesimistični.

Pročitajte i ovo: Tek kad prođeš proces raspadanje ega, možeš da doživiš ljubav

Foto Rebecca Ashley

Žena danas nosi opterećenje Eve i njene projekcije koja je obeležava mitološki i religijski.

Pročitajte i ovo: Da li je zavisnost odgovor na traumu? Najviše nas boli ono što nismo mogli da promenimo!

Naime, hiljadama godina ovaj mit se uspešno ponavlja ženi koja vrlo teško prihvata ženstvenost. Ona je u ovom mitu osakaćena, pritom se zaboravlja da je Adam simbol muške inferiornosti koja obeležava muškarca kroz vekove.

Pročitajte i ovo: Tajna seksualne želje u dugim vezama

Žena, kao arhetipska slika u muškarcu, predstavlja stepene razvoja – od čoveka koji se poistovećuje sa masom, religijom i nacionalnošću, do individuacije ili samoostvarenja.

Četiri su stepena razvoja Anime u muškarcu

#1 Eva, slika majke, biološke ili univerzalne, one koja pruža sigurnost i ljubav

Pročitajte i ovo: Emotivno prejedanje

Predstavlja sve instinktivno, čulno i primitivno. Pod ovim uticajem Anime – Eve, muškarac je u velikoj zavisnosti od žene. Muškarac sa ovakvom Animom ne može dobro da funkcioniše bez vitalne povezanosti sa ženom i postaje lako žrtva njene kontrole. Često pati od nemoći ili uopšte nema seksualne želje.

Pročitajte i ovo: Andrija&Anđelka – šta nam poručuju i čemu (ne)treba da nas nauče

Drugi načini na koji se manifestuje ova vrsta Anime  u muškarcu je strah od nesreća ili bolesti, ili u tuposti same osobe iza koje se skriva.

Grčke sirene ili nemačka Lorelei, personifikuje ovaj opasan aspekt Anime, koji čak može da dovede čoveka do njegove smrti.

Pročitajte i ovo: Kako da povećate svoj seksualni apetit

S druge strane, žena koja se identifikuje sa arhetipom Eve koristi svoje majčinstvo kao oružje protiv muškarca, ali na taj način može da postane rob ove slike jer se teško povezuje sa ženstvenošću.

Foto Ben White

#2 Drugi stepen je Helena

To je erotska, idealizovana, romantična, kolektivna slika seksualnosti. Kada je muškarac pod njenim uticajem, on je  zavodnik, poput Don Žuana.

Pročitajte i ovo: Kako da pronađeš njenu G tačku

#3 Treća faza je Devica Marija

To je predstava produhovljene žene, koja naglasak stavlja na emocije. Stoji nasuprot Erosa. Tu fazu možemo da uporedimo sa transformisanim Erosom koji se ne manifestuje kroz strast, već je muškarac sposoban za više različitih emocija. Muškarac je pod ovim uticajem sposoban za duhovnost, za iskreno prijateljstvo.

Pročitajte i ovo: Ne bole ožiljci koje nosim, bole njihova imena

Foto Clem Onojeghuo

#4 Sofija je nositeljka mudrosti

To je poslednji je nivo integracije Anime u muškarca i simbol njegovog emotivnog otvaranja. U njoj je utemeljen konačan vodič ka unutrašnjem životu. Takav muškarac razvija kreativnost u umetnosti, životnu filozofiju, sklonost meditaciji u kojoj je muškarac integrisan. Takva faza muškarca je retka.

Pročitajte i ovo: Sudbina Petra Pana i njegovih izabranica I deo

U ovim klasičnim likovima žena može da vidi u kojoj je fazi razvoja, je li ona majka ili je Helena koja je opčinjena zaljubljenošću ili teži duhovnosti ili mudrosti.

Foto Chirobocea Nicu

Kada se u stvarnom životu ne prepoznaje niti jedna spomenuta Anima, one se pojavljuju u spoljnom svetu kroz projekciju.

Pročitajte i ovo: Sudbina Petra Pana i njegovih izabranica – drugi deo

Ako je muška Anima usamljena i očajna za pažnjom, on će se zaljubiti u zavisne žene koje zahtevaju njegovo vreme i energiju. Muškarac koji je vezan za majku, izabraće ženu koja želi da se brine o njemu. Muškarac koji ne ispunjava svoje potencijale, privući će žene koje ga ganjaju i zarađuju više od njega.

Pročitajte i ovo: Sinhronicitet – čudesno tkanje našeg postojanja

Drugim rečima, ako ove kvalitete muškarac ne prepoznaje ili razvija u sebi, suočiće se sa njima u stvarnom životu,  kao projekcijama gde on ne može da ima odnos sa stvarnom ženom i obrnuto.

Foto Jena Postma

Ako žena ne nalazi stvarnog muškarca, ona živi sa projekcijskim princom –  muškarcem i ne može da dođe u dodir sa stvarnim muškarcem.

Muškarac koji ne integriše u svoje biće Animu, postaje žrtva svojih erotskih fantazija ili postaje kompulsivno zavisan od svoje žene.

Pročitajte i ovo: Šta je to dobar seks?!

Isto je i sa ženama koje često ostaju u početnoj fazi, a neke i kasnije zavisne od svog muškarca.

Pročitajte i ovo: Zaljubljujemo se u rane

Mit o Evi, u stvari, je samo jedan deo razvoja, kako muškarca, tako i žene, gde je posmatramo kroz varljivi i nezreli deo žene u razvoju, koja se tek kreće prema drugim i ozbiljnijim likovima žene.

Kroz život se muškarac i žena kreću prema ovom spomenutom razvoju.