Iako pripadamo materijalnom svetu, on nije ono što mislimo jer nam novac pomaže da preobrazimo sebe, iako zarađivanje novca većina negativno doživljava, pošto izmiče viđenje ovog procesa da je novac isto jedan deo naše neosvešćene prirode.

Novac i emocije su povezani. Kao i emocije, novac je sredstvo komunikacije, ali i sredstvo preživljavanja. Odvajanje emocija i materije, kao i seksualnosti od emocija, obeležje je Zapadne civilizacije koja je novac proglasila pohlepom. Iako je on sredstvo ostvarivanja egzistencije, kao i mogućnost da kroz zarađivanje menjamo stavove prema životu, negde duboko u sebi imamo pogrešne stavove prema novcu kroz osećaj srama.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Taj stav dovodi do pogrešne percepcije, odnosno, prekomerna potreba za novcem dolazi jer želimo sebe da prikažemo u nerealnom svetlu i zadobijemo moć jer ona je kompenzacija za neostvarenu ljubav. Novac je ideološko verovanje, a u svakom verovanju skrivaju se frustracije i jednodimenzionalnosti, pa je zato tako malo spoznaje šta je novac.

Pročitajte i ovo: Pouzdani znaci koji govore da mu se sviđate

Dakle, novac je s jedne strane, sredstvo koje može od ljudi da napravi destruktivna bića jer se polakome za moći ili da nam može omogući više slobodnog vremena u kojem možemo da se razvijamo, kako intelektualno, tako i emocionalno. Daje nam mogućnost pomaganja drugima.

Novac je doneo razvoj civilizacije, a na tim temeljima nastaje bogatstvo umetnosti, filozofije, psihologije, kao i razvitak tehničkih nauka. Stoga, nije problem u novcu, kapitalizmu, ni u komunizmu, već u tome kako čovek prihvata materijalni segment stvarnosti kroz koju izražavamo ljubav.

Pročitajte i ovo: Uzdizanje autoritetom znak je slabosti i želje za priznanjem

U tome jeste i NAJVEĆI PROBLEM POSTOJANJA, mi ne prihvatamo materijalnu stvarnost jer onda traži preobražaj, a tražimo užitak kroz koji tražimo opet moć, što znači neprihvatanje ljubavi.

Pročitajte i ovo: Da li je zavisnost odgovor na traumu? Najviše nas boli ono što nismo mogli da promenimo!

Užitak je, kao i novac, neutralna kategorija. Njega koristimo pozitivno da bismo se opustili i proširili horizonte, no, kada postaje cilj, vrlo brzo vodi u zavisnost, a onda i destruktivnost.

Mi nasleđujemo feudalnu strukturu odnosa prema novcu, kao načinu komunikacije sa svetom i pokazujemo stvarnu nemogućnost komunikacije. Proći će još nekoliko generacija koje će morati da otkriju funkciju seksa i njegove nevezanosti sa materijalnim vrednostima.

Pročitajte i ovo: Tek kad prođeš proces raspadanje ega, možeš da doživiš ljubav

U tantri je, primera radi, najbitnija je transformacija seksualne (kundalini) energije, jer u slučaju da se ona ne preobražava, osoba ostaje u stanju sebičnosti i ceo život je u nemogućnosti da uvidi ovu projekciju, te svoj život vidi kao posedovanje i identifikaciju sa statusom.

Pročitajte i ovo: Na kakve muškarce su slabe jake žene?!

Gledajući globalno, novac i seks još uvek su previše kompleksni da bi ljudi shvatili dublja značenja, odnosno, spomenutu transformaciju koju su alhemičari opisali kao mistično venčanje.

Ako ste ikada bili u dugoj vezi, sigurno ste se posvađali oko novca. Egzistencijalni strah nas tera da drugačije gledamo na ljubav, ali isto tako, u tom osećaju se skrivaju mnoga neasimilovana osećanja. Ljudi su, u stvari, zavisni od odobravanja od strane drugih ljudi. Odobravanje proizlazi iz straha za egzistenciju zato što nam je u našoj bespomoćnosti posle rođenja (kada se prvi put formirao naš model mišljenja), izgledalo da naše preživljavanje zavisi od odobravanja (ili bar podnošenja) drugih.

Pročitajte i ovo: Tajna seksualne želje u dugim vezama

Kako novac i materijalno može da znači toliko mnogo u našem preobražaju?

Pročitajte i ovo: Venčanje definitivno menja vaš partnerski odnos – kako i zašto

Jung je taj problem psomatrao kroz broj četiri, zemljani element koji donosi potpunost. Stara učenja su nas učila kako da integrišemo taj element na način da ljubimo neprijatelja, a taj neprijatelj smo mi sami, mrzimo svoju sopstvenu telesnost kroz koju doživljavamo materijalni svet menjajući sebe.

Novac ili materijalno traži od nas kreativnost jer smo tada u procesu promene odnosa i shvatanja sveta.

Pročitajte i ovo: Znate li zašto je strah dobar?

Međutim, ako se vratimo na iskustvo rođenja, onda se tu javljaju neobjašnjene emocije. Rođenje je konfuzija ljubavi i bola. Ta konfuzija se manifestuje u obliku ideje ili obrasca u kojem je potrebno patiti da bismo zaslužili blaženstvo. Problem s tim obrascem je u tome što ne možemo da se opustimo, jer nema nikog da nam kaže da smo se već dovoljno žrtvovali za mnoge pogrešne ciljeve.

Pročitajte i ovo: Kako nas strahovi ometaju u ljubavi

Osvešćivanjem lične prošlosti, događajima u vezi sa rođenjem i odnosima sa roditeljima, otkrićemo da sami događaji nisu važni. Ma koliko zastrašujući bili, svi ti događaji su u prošlosti. Važno je otkrivanje ideja i pravila o životu koje smo stvorili kao rezultat tih događaja, jer imamo tendenciju da nastavimo da se ponašamo prema tim nesvesnim pravilima, sve dok ih svesno ne promenimo.

Photo by Roberto Nickson on Unsplash

Dakle, mnogo toga merimo u ljubavi u odnosu na to šta radimo i koliko imamo. Tek pet posto populacije uspeva da pronađe zrelost i shvati da su novac i strah povezani, te se zbog toga stvara taj ideološki odnos, odnosno, nemogućnost da razaznamo kako taj zakon nestašice, koj uspoređujemo sa novcem, u stvari, predstavlja nestašicu i prazninu unutar nas samih jer postajemo svesni da nemamo šta da ponudimo i da su nam ciljevi isprazni.

Pročitajte i ovo: Znaci koji ukazuju na to da ste u vezi sa psihopatom


Pročitajte i ovo: Previše dobro da odem, premalo da ostanem

Ipak, da bismo shvatili tu igru, kao civilizacija moramo da izađemo iz te narcisoidne – sebične faze kojoj je novac sredstvo stvaranja prividne moći, kao zamena za odnos sa svetom i ljudima. Tek tada novac možemo da vidimo kao štaku na koju smo naslanjali bolesni ego koji je pokušao da produži svoj vek trajanja, iako nam on služi samo kao sredstvo u razvoju, kao i novac.