Često kod savetovanja vidim puno detalja koji su drugima nevidljivi.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Na primer, jedan klijent rođen je u sazvežđu koje ima i njegova žena. To je sazvežđe koje privlači pažnju, ali ne čuje sugovornika, tj. čuje samo ono što želi, kako bi pretpostavio stvarnost kakva ona jeste.

Tako on kaže kako ga žena ne čuje, i to jeste istina, ali i on je slab slušalac, što znači da je njegova žena njegova Senka i obratno.

Jasno, dugotrajno nezadovoljstvo stvara situaciju koja onda nesvesno privlači drugu osobu koja se slučajno našla u njegovoj blizini i on se zaljubljuje, ali ne napušta ženu.

People photo created by svetlanasokolova - www.freepik.com
Foto by svetlanasokolova, Freepik.com

Zašto? Brak je, u stvari, za njega društveni status, a zaljubljivanje dokaz privlačnosti. Stoga, ono što je ispod, malo ko želi da vidi. Muškarcu to ne dozvoljava da vidi njegova Anima ili podsvesna žena, a ženi njen Animus ili podsvesni muškarac.

Stoga, ovim kratkom člankom sam hteo da ukažem na to šta se skriva iza zaljubljivanja.

Kada se sledeći put zaljubite, znajte da je u drugoj osobi prikriveni deo vas samih.