Bio je to jedan od onih “slučajnih” susreta, pogledali smo se, prepoznali i tada je sve bilo lako.

Bili smo mladi i mislili da će se nešto tako lako ponovo dogoditi, da je to nešto što se ponavlja, ali kako je život odmicao, takav susret se više nije dogodio. Nešto nosi alhemiju jednog susreta koji se ne ponovi više u životu. Prođe prilika, a ostalo što ostane je odnos koji je prevazišah početnu alhemiju.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Malo je opstalih parova prvog susreta. Obično vlada površnost koja je kao premaz koji dugo traje, čak predugo, kao kakva bolest koja teško prolazi, zatekla je većinu ljudi, a oni koji su svoj alhemijski susret propustili, više ne nalaze taj pogled. Na početku srce naivno gleda, a posle, kada sazre, vidi ljubav šire.

Pročitajte i ovo: Da li je prvi utisak zaista pravi?

Pročitajte i ovo: U čemu je razlika između krivice i odgovornosti

Biti slep na početku je poželjno, ali kasnije slepilo postaje pravilo. Prvi susret je ispunjenje koje traži nadogradnju, ali temelji se rasplinu, premalo je vežbe iskustva i obnavljanja zaveta, parovi misle da alhemija prvog susreta traje, ali ova prva inicijacija traži dalji korak.

Parovi se lako u tome gube jer bi hteli da zadrže ego i imaju ljubav. Ego je na kraju pobednik jer on uvek ima tragičnu ljubav u rukavu kako bi sačuvao sebe, a par ne zna da je odnos poziv koji traži celog čoveka i odricanje.

Pročitajte i ovo: Kada je veza kao droga

To je lako za one koji vole, teško za one koji ljube status. Srećom, ljubav ne stanuje u statusu. Nema je među neiskrenima. Skrivena je i zato ljudi ne znaju kako izgleda.

Pročitajte i ovo: Senka u seksualnosti

Statusni ljudi misle da je poseduju i znaju, ali oni nemaju tu privilegiju, oni rastu sa velikom ranom u grudima, neispunjeni  i sa nasleđem grubih orlovih crta lica.

Pročitajte i ovo: Ljubav na prvi pogled – da li je stvarna ili samo varka?

Alhemiju prvog susreta treba veličati, ali ako shvatimo njegovu tragediju kao rast, svakom bi dobro došlo. Dubina traži žrtve kako bi se moglo napustiti staro.