Ljudsko ponašanje određeno je time da traži u nečemu svetost.

Ponekad je to religijski fanatizam, ali i radikalni materijalizam. U pozadini je uvek čovekova težnja da nešto obožava.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Tako je i sa zaljubljenošću. U njoj tražimo svetost, uzdižemo je toliko visoko, a nakon toga, o toj svetoj osobi govorimo pogrdnim rečima kada osoba pokaže svoje mane.

Pročitajte i ovo: Ljubav na prvi pogled – da li je stvarna ili samo varka?

Tada nastaje precenjivanje, primera radi, partnera, deteta, važnosti novca, uspeha. Kada ne uspemo da ostvarimo spomenute želje, stvaramo u sebi frustraciju i upoređujemo se sa drugima.

Pročitajte i ovo: Kako karmičke navike utiču na ljubavni život

Što je razočarenje dublje, jače su i posledice koje se pretvaraju u opsesivnu kompulsiju. Kompulsivno ponašanje je, u stvari, obuzetost ponavljajućih misli o zarazi ili ponavljajuće sumnje, te agresivni podsticaji.

Činjenica jeste da mi često prelazimo na drugu stranu opsesije, ali u mnogo manjim količinama, pa nas ne smatraju nenormalnima, ali nesvesno se stalno upliće u naša dela, gde je nužno shvatiti da je život nemoguć ukoliko ne poštujemo zakonitosti psihičkog života.

Pročitajte i ovo: Seen ili – tretman ćitanjem u toksičnim odnosima

Svesno posmatranje nameće nam se kao odgovor na uplive nesvesnog, tačnije, oni su odbrana od destruktivnih poriva koje ne razumemo. Opsesije su tako teške jer se svakodnevno borimo s njima. Iako mislimo da ne postoje, mi svaki dan mislima pobuđujemo takve porive.

Pročitajte i ovo: Zašto muškarci vole mlađe žene

Moramo da znamo da ovde ne pomažu racionalne konstrukcije koje su bezvredne. Naime, neki veliki ljudi, poput Emanuela Kanta, pre jela opsesivno je čistio viljuške jer je imao strah od bolesti. Čovek koji je toliko racionalno i složeno razmišljao nije se mogao odupreti ovoj opsesiji.

Opsesije se javljaju i u vezama jer svaki partner je utelovljenje neke naše opsesije, jer, u protivnom, ne bismo bili privučeni svojim partnerom.

Pročitajte i ovo: Kako da znaš da se sprema da raskine sa tobom, da te ostavi!

Opsesija traje i nakon raskida, te je ponovo potiskujemo u nesvesno sve dok ne dođe drugi partner koji će podsvesno ponovo izvući spomenutu opsesiju.

Pročitajte i ovo: Letnja ljubav nas uči da živimo bolje – kaže psihologija!

Zato je zaljubljivanje spasonosni proces u kojem se suočavamo sa traumom i teškoća viđenja tog procesa u celosti vraća nas na stare obrasce opsesivnih misli.

Pročitajte i ovo: Partnerski odnos je najsloženija vrsta odnosa

Biti svestan ovog procesa pomoglo bi mnogima da shvate kako zaljubljivanje nije bezazlen proces i da odnos predstavlja početak i završetak ljudskog razvoja.