Kada govorimo o Jungu, onda govorimo o naučniku iz vrlo jednostavnog razloga.

Jung je istraživao i kad su ga rezultati vodili prema nevidljivom. Morao je zaključiti da to nevidljivo postoji.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Naučnici ne smeju da tvrde postojanje nevidljivog, bez obzira na istraživanja koja to potvrđuju. Stoga, naučnici pripadaju jednom materijalnom, religijskom mainstreemu kojem je materija sveta relikvija i vera. Jung je od malih nogu bio suočen s mnogim vizijama koje su bile inicijacijske, te je morao da napusti nauku koja i danas potcenjivački gleda prema unutarnjim spoznajama.

Inače, sanjamo samo nekoliko inicijacijskih snova koji obično menjaju naš životni tok.

Između ostalog, Jung je govorio da je imao svog genija koji ga je vodio prema svim većim otkrićima u psihoterapiji. Čak i poslednju knjigu koju nije hteo da napiše, morao je na nagovor genija ili unutarnjeg vodiča, koji se pojavljuje kod razvijenih individua, da napiše. Kad je odbio to da učini, razboleo se, što mu je bio znak da mora da je napiše, a završio je deset dana pre svoje smrti.

Njegov boravak kod šamana u Severnoj Americi i Africi, potvrdio je ponovo postojanje druge stvarnosti koja se manifestuje kroz kolektivno nesvesno. Na primer, Jung je u jednom trenutku, pošto je bio lekar, utvrdio da članica jednog plemena boluje od trbušnog tifusa. Šaman je utvrdio da je ona opsednuta jednim bićem i da će je isceljivanjem izlečiti. Jung je nakon dve nedelje pregledao i ona je bila zdrava.

Photo by Fazel Mehrad on Unsplash

Stoga, ono što mi verujemo da je oko nas je naše uverenje, jedan pogled na svet, on ima puno više značenja i pogleda.

Kada je Jung bio u Indiji, podelio je svoju intimu s jednim Indijcem, profesorom, rekavši mu da on ima još jednog stanovnika svoje duše, odnosno, unutarnjeg vodiča. Indijac mu je hladno odgovorio da je to najnormalnije stanje koje poznaje svaki razvijeni Indijac.

Svako ko se bavi sobom zna da se ova stvarnost preklapa sa duhovnim svetom koji paralelno živi u nama.

Da bismo napravili promene, potrebno je da promenimo uverenja, uvidimo da je duhovna stvarnost normalna pojava. Jung je zbog tog priznanja bio izbačen iz naučne zajednice, ali svako ko istražuje sebe, pre ili kasnije će biti osuđen od društva koje, da bi zaštitilo svoja površna uverenja, isključuje sve one pojedince koji misle drugačije.

Neka vas ne zaustavi površnost društva i nauke koji su zaista površni, teško promenljivi, plitki i ono najgore, dosadni. Jung je video život kao polje istraživanja njegovih najdubljih dubina. Kada shvatite njegovu strast za onim najdubljim, može vas podstaknuti da i sami krenete da istražujete na način da ne prihvatate tuđa uverenja, već da svet stvarate u sebi, stvarate iz sopstvenih iskustava.