Baviti se sobom je najvažnije pitanje jer u trenutku smrti sve ego projekcije koje nismo osvestili postaju iluzorna demonska božanstva od kojih bežimo i tako padamo sve dublje, odnosno, u novu reinkarnaciju.

Odabiramo roditelje u međuprostoru i ponovo ulazimo u novi život. Dakle, ako se ne bavimo svojim iskrivljenim projekcijama, one u trenutku smrti postaju delovi kreatura koje ne vidimo kao deo sebe, te strahom od sebe samih ponovo ulazimo u nova iskušenja u drugom životu.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Ako sada imate problema sa odnosima, to je projekcija koja postaje utvara u trenutku smrti. Sve neosveštene emocije postaju strani sadržaj kojeg vidimo kao nešto zastrašujuće.

Pročitajte i ovo: Zaljubljujemo se u rane

Tibetanska knjiga mrtvih govori upravo o tri aspekta projekcija ili nivoa zavaravanja. Jung ove nivoe zove trima nivoima kolektivnog nesvesnog. Onaj poslednji, zbog kojeg se vraćamo u telo, jesu seksualne fantazije, a one su za većinu ljudi neodoljive jer ih u ovom životu nismo realizovali kroz odnose.

Stoga, seksualne fantazije u trenutku smrti postaju opsesija jer u ovom životu mi seksualnost doživljavamo tako jako jer ne možemo da iskomuniciramo i realizujemo svoje emocije i htenja, nismo se sposobni da se suočimo sa složenim emocijama u odnosima i bežimo u strastvena povređivanja, odnosno, većina strastvenih veza prepune su emocionalnog povređivanja.

Pročitajte i ovo: U kojoj si fazi razvoja – Eva, Helena, Sofija ili Devica Marija? I obrnuto, kakve te žene privlače?

Kada posmatramo partnera, lakše nam je da posmatramo seksualni aspekt veze jer želimo da zaboravimo osobenost. Ne želimo da poznajemo partnera, želimo da se seksualnošću vratimo u matericu, u izgubljeno detinjstvo sigurnosti.

Pročitajte i ovo: Veliki Getsbi ljubav ili beg u tragičnu ljubav

Naime, želimo da se vratimo u taj prvi seksualni odnos roditelja jer upoznavanje onog Drugog za nas je trauma razlikovanja sa kojom ne želimo da se suočimo, pa nije teško zaključiti zbog čega istočna psihologija govori da se ne radi toliko o reinkarnaciji, već o neodrastanju i nemogućnošću stvaranja individue koja je sposobna da oseća i razlikuje. Iako uvek želimo sve da prebacimo na karmu, ovo je pravi uzrok ponovnog rađanja.

U trenutku smrti, sve te ego fantazije doživljavamo kao strano telo, ne uspevamo da prepoznamo deo sebe samog i taj deo vidimo kao utvaru. Tibetanska knjiga govori da upravo spomenute projekcije imaju moć da se pretvaraju u iluzorne utvare jer sve to su stvari kojih se bojimo u ovom životu.

Pročitajte i ovo: Šta je to dobar seks?!

U psihoterpiji to zovemo kompleksi koji se manifestuju kao da vladaju našim životom. Problem je samo formulacija, a nama na Zapadu je lakše reći kompleks, a od vas zavisi kako ćete zvati svoje neosvešćene delove svoje ličnosti.

Pročitajte i ovo: Šta da radite ako vaš partner ne želi da se ženi

Bojimo se da verujemo partneru i zato pokušavamo da ga posedujemo, želimo novac jer se osećamo emocionalno praznima, osećamo se nesigurnima, pa su nam potrebni ustroji, poput državnog sistema i religije jer se bojimo da mislimo slobodno. Sve to onda u trenutku smrti poprima realnu formu jer više nema materije koja bi te projekcije držala na distanci.

Primera radi, nekog mrzimo i obično to projektujemo na drugu osobu i kažemo da je to tako jer ta osoba radi to i to, ali, u stvari, to je deo naše projekcije koja se u trenutku smrti pretvara u entitet. Jung je te projekcije zvao arhetipovima, a Đotiš, planetama.

Pročitajte i ovo: Vuk dlaku menja, ali ćud nikada!

Budite svesni da je ono što mislite iskrivljeno i da je potrebno ponovo emocije sagledati iz drugačijeg ugla, sa razumevanjem svakodnevno. Kroz ceo život posmatramo emocionalne forme sa kojima se borimo kao sa sopstvenim demonima.

Pročitajte i ovo: Put od erotskog promiskuiteta do zdrave veze

Vaš partner i sve što mu prigovarate, u stvari, je vaš problem, kao i problem koji imate sa poslom ili detetom. Problem ne nestaje smrću, on se prenosi sve dok se ne osvesti.