Nadvladati porodicu znači postaviti roditelje na svoje mesto, a to znači da prema njima nemamo afekte.

Kada to učinimo, na ljubavnom planu počinjemo da funkcionišemo.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Smatra se da je oko 80 posto ljudi odrastalo u disfunkcionalnim porodicama.

Dakle, ako funkcionišem u odnosima, ali ne na površan način, to znači uspešno nadvladavanje porodičnih obrazaca ili tačnije rečeno, narcisoidnosti.

O tom procesu sam pisao u svojim knjigama Jedan muškarac i jedna žena i Muškarac i žena u procepu.

Upoznavanje odnosa i sebe dolazi u onom trenutku kada promenimo smisao svog života.

Ljudi žive na bazi imanja, možemo reći to je već ofucana fraza koja se neprestano ponavlja, ali ako pogledate, problem egzistencije je problem filozofskog pitanja: ko sam ja, zašto ljubav nastaje u svoje i zašto tek treba postati jedno (alhemija opisuje taj proces).

Zašto je to bitno? Kako je rekao Medved Koji Stoji, poglavica Oglala Siouxa: “Mudri su bili stari Lakote. Znali su da čovekovo srce postaje tvrdo kada se udalji od prirode i da nepoštovanje živih, rastućih stvari, takođe, vodi nepoštovanju ljudi.”

Ono što je Jung otkrio u snovima jeste ono što su alhemičari već davno rekli. Naime, simbol alhemije je hijerogamija, tačnije, sveti brak između sumpora i žive, Duha i Duše, Sunca i Meseca, Kralja i Kraljice.

To znači u sebi pomiriti suprotnosti, nadići dvoj­nost da bi stvorio preduslove za ujedinjenje s božanskim.

Da bi mogli probuditi više ja, potre­bno je muški i ženski princip povezati svetim brakom, što predstavlja smisao celog čovekog življenja.

Erich Fromm i C.G. Jung spominju da su pored psihoterapije lečili mnoge ljude koji su imali problem sa smislom života koji se nesvesno nameće na različite načine svakom čoveku. Nesvesno ili mi sami iznutra smo usmereni na taj cilj, hteli mi to ili ne.

Ipak, prvi i osnovni cilj koji je spominjao i mistik srednjeg veka Majstor Eckhart je shvatanje one Isusove gde kaže da nije doneo mir, već mač koji će staviti između oca i sina i majke i kćeri.

To je jedan od najvažnijih segmenata, a to znači, porodica, koliko god da je važna, ona je puna projekcija koje nas sputavaju u ljubavi.

Porodica je odskočna daska prema odnosima, a nakon odnosa čovek spoznaje dublje ja prepoznavajući da je u njemu muško i žensko.

Photo by Ilie Micut-Istrate on Unsplash

Kada odnosi budu na tom nivou u kojem će ljudi shvatati da je zaljubljivanje i odnos mistični aspekt prema sebi i da odnos ima dublje značenje, onda će i vrednost odnosa dobiti na snazi.

Ovako, ne samo da smo se udaljili od odnosa, već i od svoje prirode, a seksualnost koja je sveprisutna od medija je takva jer se ne razume njeno dublje značenje u kojem vođenje ljubavi predstavlja put prema upoznavanju svojih dubljih nivoa postojanja.