Ljudi mogu da krenu boljim putem tek kada budu napustili sagledavanje stvari kroz ono što imaju!

Kada uočimo da su oni koji ”nemaju” Senka, moći ćemo da vidimo da ona uzrokuje glavne probleme u partnerskim – bračnim odnosima, tj. ona je maska koju ljudi nesvesno stvaraju, kako, zapravo, ne bi voleli.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Ljubav potpuno menja život. Više ne možete da radite na mestu na kojem radite, družite se sa ljudima koji žive svoju Seknu kao sveti gral, te opcija: biti sam, nekada ima veću važnost ukoliko su ugroženi stavovi u kojima možete da vidite sebe.

Pročitajte i ovo: Kako nas manipulišu

Paradoksalno, zar ne? U Senci se skriva premisa ega: moć i dominacija. Stoga, seksualno-emocionalnim odnosima dominira dominacija, a onda odnosi gube svoj glavni zadatak – odrastanje.

Pročitajte i ovo: Upoređivanje s drugima upropaštava ti život

Na pitanje kako da napravimo promenu, odgovor je osećanjem i ponovnim vraćanjem spontanosti u život.

Posmatramo li decu, vidimo spontanost, a ako se odmaknemo od filtera imanja i na taj način posmatramo ljude, bez dodavanja ko je i šta je, tada život postaje mnogo lakši jer se tako oslobađamo imperativa uspeha.

Pročitajte i ovo: Perfekcionizam – glad za prihvaćenošću i ljubavlju

Svaki put kada uočimo svog komšiju, lice sa naslovnice, u ljudima se pali nagonski filter odbrane i imanja, i počinjemo da se upoređujemo jer ljude smatramo kao protivnike s kojima se treba takmičiti.

Pročitajte i ovo: Kako da vežbanjem svesnosti povećamo osećaj zadovoljstva životom

Ako osvestimo taj filter i čoveka počnemo da posmatramo bez podataka o tome šta je on spolja gledano, možemo da uvidimo da je mogućnost bliskosti mnogo veća. To ne radimo iz nekog osećanja da treba da budemo dobri, već iz osećanja bliskosti. Oko straha ili Senke se kroji slika stvarnosti, koja se prihvata kao istina i stvara se energija straha i nesigurnosti koja se privlači u život.

Pročitajte i ovo: Senka u seksualnosti

Foto Karl Fredrickon

Kada ljudi dožive kliničku smrt, osete prihvatanje života u potpunosti, ali to prihvatanje smo mi sami.

Pročitajte i ovo: Stalo ste zauzeti? Od čega, zapravo, bežite?!

To je uspostavljanje kontakta sa samim sobom, međutim, mržnja prema sebi je prevelika, i to je razlog zašto se čovek vraća na Zemlju.

Pročitajte i ovo: Najčešće greške u upravljanju konfliktima i kako ih prevazići

Neprestanim vraćanjem na važnost identiteta i šta on predstavlja u društvu, kao i insistiranje na hiljadama pravila koje donosi država, vrši se potiskivanje osobnosti.

Tako se postaje vernik koji je orijentisan na suđenje i neprestano ispitivanje krivice drugog, a ona udaljuje od upoznavanja druge osobe. Osuđivanje truje i stvara veće potiskivanje.

Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo, čak i kada nam dobro ide

Kada se približavamo drugome, mi verujemo u svemoć našeg prosuđivanja, kao i u moć suđenja o drugome, umesto da smo okrenuti razumevanju.

Pročitajte i ovo: Zašto je prvi brak uspešniji od drugog

Zato, ako ne vidimo da smo mi njeni kreatori, sa svojim navikama i verovanjem da neko treba da nas vodi, nalazimo se u stanju gde vidimo da smo mali i sitni i da ne možemo ništa, što znači da odbijamo sve one elemente koje imamo u sebi, da bismo se uzdigli iz sopstvene negativne kreirane energije oko svog bića.

Foto Danielle Marroquin

Ono što se nalazi oko nas, samo je ono što smo dugim nizom godina hranili u sebi i stvorili smo to kao veru u stvarnost koja nas ograničava i čini od nas marionete.

Pročitajte i ovo: Kako da pokrenemo energiju zimi

Onaj ko je poverovao u te, energetski kreirane jednodimenzionalne strukture, uhvaćen je u lanac u kojem još uvek veruje, a nema svoje mišljenje. Kada živite ta stajališta, ona postaju mesto iskaljivanja sopstvene frustriranosti.

Pročitajte i ovo: Kada brak ne treba spašavati

Vaspitanje će odrediti koju stranu ćemo zauzeti i time hraniti ponovo sve ono što mrzimo u sebi.

Međutim, ako smo još u takvom stanju da moramo da se hranimo tim stereotipovima i ne vidimo pozadinu Senke koju ne želimo da vidimo u sebi, osuđeni smo na frustrirani život. To čak nije ni odabir. To se zove autodestruktivnost, ali to je ionako pravilo po kojem je velika većina odlučila da živi i gde onda imamo: urotnike, oligarhije, revolucije, a kao, eto, narod je uvek tako jadan, on ne želi da vidi da on hrani želje u tim likovima i svoje skrivene želje projektuje u svoje vođe koji oni sami žele da budu.

Pročitajte i ovo: Toksični odnos i njegovi pokazatelji

Kako bi, uopšte, takvi likovi mogli da vladaju nad njima da se ljudi bave sobom?

Pročitajte i ovo: Kako narodnjaci utiču na potisnute emocije

Pošto to većina odbija, scenario je uvek isti. Većina destruktivnog čovečanstva svoju negativnu energiju materijalizuje kroz nesvesno, u kojem je potisnuta frustriranost, ili kako kaže deterministički haos, jedna misao može na drugom kraju planete izazvati oluju.

Tako guramo i one koji i nisu hteli da se nađu u toj situaciji, međutim, to je put čovečanstva i na taj način želimo da učimo, jer se kroz rat i katastrofe mnogi tek tada osete živima.

Pročitajte i ovo: Prava procena donosi pravi odnos prema partnerskoj vezi

Iako ljudi ne veruju, a to danas tvrdi i materijalistička filozofija i psihologija, ljudi svojim frustracijama kreiraju ratove jer bolji je rat, nego istina.

Pročitajte i ovo: Šta da radiš kad sretneš ljubav svog života u pogrešno vreme

Videti da sam stvaraš svoje probleme i da sve vreme odustaješ od sebe, preteško je breme. Ovako ljudi imaju svoje svakodnevne dežurne krivce: šef, preduzeće, partnera, političare, kriminalce. Sve to su druga imena Senke.

Pročitajte i ovo: Kako prevazići preljubu

Stoga, odluku želimo li da se bavimo sobom, donosimo mi sami, svakim danom, svakom mišlju. Mi ne treba da težimo idealu religije ili društva da budemo bolji, već da budemo prirodni, da volimo sebe, a često to znači da kažemo NE.