Zahtevima prema savršenstvu društvo čoveka pretvara u roba.

Tako je brak vrsta zahteva koja uslovljava, ali iz kojeg je potrebno stvoriti nevezanost kroz ljubav. To je jako teško zbog ega jer on stvara iskrivljenu sliku o ljubavi i on brak često koristi za svoje polje na kojem se bori za nadmoć.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Oslobađanje uslovljavanja znači da smo razumeli fenomen ljudske svesti kakva ona jeste. Primera radi, Jungova terapija ili joga na Istoku predstavljaju razumevanje složenih čvorova i njihovo odvezivanje ili oslobađanje uslovljavanja.

Pročitajte i ovo: Magija prihvatanja

Na primer, ljutnja je uslovljavanje, ona je naučena. Društvo nas nauči ljutnji jer njen uzrok je nadmetanje. Postoje, naime, društva koja se nikada ne ljute.

U nekim delovima Indije i na ostrvima Tihog okeana, ima malih zajednica u kojima ne postoji nadmetanje. Naravno, oni zbog toga u očima Zapadnjaka ne mogu biti napredni, po našim merilima, jer naš napredak se meri količinom, ne kvalitetom.

Pročitajte i ovo: Savršen zločin

Oni nisu konkurentni. Zato što nisu konkurentni, oni nisu ljuti, nisu ljubomorni. Iako imamo stvarne dokaze, ne postoji nikakva šansa da se to spreči, a onda se ne možemo čuditi zašto gore šume Amazona. To je rezultat duha takmičenja koji se ne može zaustaviti niti na jedan drugi način, nego na plućima sveta koja pokazuju ono što čovek udiše.

Pročitajte i ovo: Kako otpustiti staro da bismo udahnuli novo

Simbolički duh je dim u jyotishu Rahu – iluzija i strast koja je jaka, a u sebi nema nikakvu stvarnost. Ona je projekcija nedostižnog oca kojeg ego želi da zadovolji kako bi mogao da bude na tronu na kojem stoluje moć.

Kvantna fizika i psihoterapija dokazuju povezanost svesti i materije, ali čovekov um je još vezan za materijalistički pristup stvarnosti, iako je prema fizici materija samo polje energije.

Pročitajte i ovo: Razorna moć navike i vežbe za kreativnije življenje

Amazon, kao kolevka kiseonika ili prane, predstavlja proces odumiranja čoveka koji je zaluđen dimom ili projekcijom želje za materijalnim ispunjenjem.

Pročitajte i ovo: Razum i osećajnost

Neće se dogoditi jer kada se ugasi požar doći će nova prirodna katastrofa, ali čoveku nikako nije jasno da je on ovu planetu svojim nadmetanjem i željom da bude bolji od suseda doveo do ovog stanja. On ne može da vidi da je četvrtina biljaka i životinja nestala, da hrana ili biljke jako teško uspevaju prirodnim putem i da je planeta dovedena do samog ruba.

Buktinja je simbol ljutnje, čovekove frustracije i umora od nadmetanja sa sopstvenim demonima ili osećaja neuspešnosti koja je toliko jako i precizno ugravirana u čoveka.

Pročitajte i ovo: Suptilni, ali bolni obrasci verbalnog zlostavljanja

Osećajem srama, čovek malo pomalo postaje potpuni zarobljenik ove slike.

Ona je postala toliko golema da ju je teško zaustaviti jer ovakav pristup stvarnosti za čoveka predstavlja umor od nemogućnosti da dosegne sopstveno ili izmišljeno savršenstvo.

Pročitajte i ovo: Da li stvarno ništa nije tako jednostavno?!

Prava revolucija neće se dogoditi ako sadimo drveće, već ako smo se usmerili na revoluciju koja je usmerena na prevaspitavanje iskrivljenih mišljenja, a onda se automatski menja način života i navike u kojima su skriveni svi odgovori, ali i problemi.